PDA

View Full Version : Jautājumi skrūvēšanā I [viss par visu]Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

davilci
08-10-2011, 15:45
Kâdus lçtâ gala coilcoverus jûs ieteiktu?

nu visletakos ko zinu ir otrs atsperu komplekts un fleksis:D

students
08-10-2011, 18:12
nu visletakos ko zinu ir otrs atsperu komplekts un fleksis:D

Tas kaut kâ nederçs :D gribçtos ar mainâmiem augstumiem! :P

acha
08-10-2011, 21:00
aizmugurçjie gûltòi visiem e30 ir vienâdi vai atðíiras? nopirku, nederçja! tâtad vai nu atðíiras vai nu iesmçrçja

GR8
08-10-2011, 21:36
motors bez vanos M50B25. Lîdz ~5k/rpm maðîna sâkusi neiet(nu tâ kâ 2litrîgais kkâds :DD), bet pçc 5k iet ïoti labi. Lambda jauna, sveces jaunas, gaisa mçrîtâjs strâdâ, gofra vesela, motors neraustâs
idejas? :|

caka
08-10-2011, 22:13
aizmugurçjie gûltòi visiem e30 ir vienâdi vai atðíiras? nopirku, nederçja! tâtad vai nu atðíiras vai nu iesmçrçja

zinu tikai to, ja tev ir abs tad nak lielaks diametra, bet ja nav tad mazaks!vismaz man ta bija!;)

schneider
08-10-2011, 22:20
zinu tikai to, ja tev ir abs tad nak lielaks diametra, bet ja nav tad mazaks!vismaz man ta bija!;)

kurs diametrs lielaaks?????

acha
08-10-2011, 22:26
zinu tikai to, ja tev ir abs tad nak lielaks diametra, bet ja nav tad mazaks!vismaz man ta bija!;)

tad nâkamais jautâjums. vai no rûpnîcas nâca kâds m40b18 ar aizmugurçjâm disku bremzçm?

acha
08-10-2011, 22:28
kurs diametrs lielaaks?????

pieòemu ka gultòa ârçjais.

students
08-10-2011, 22:32
tad nâkamais jautâjums. vai no rûpnîcas nâca kâds m40b18 ar aizmugurçjâm disku bremzçm?

Domâjams, ka jâ. Ja m40b16 nâkuði ar disku bremzçm :)

caka
08-10-2011, 23:27
pieòemu ka gultòa ârçjais.

ja biju domajis arejo gultna diametru:|

exx89
08-11-2011, 00:10
tad nâkamais jautâjums. vai no rûpnîcas nâca kâds m40b18 ar aizmugurçjâm disku bremzçm?

man touringam gan disku bremzes gan abs

djmax
08-11-2011, 14:30
man touringam gan disku bremzes gan abs

visiem touringiem laikam disku bremzes... :rolleyes:

Hancels
08-11-2011, 15:18
Tâ viòð ir jâ, neatkarîgi no motora tilpuma, touringiem visiem ir disku bremzes.

acha
08-11-2011, 16:21
nu skaidrs. tâ tad manam touringam nâk orìinâli disku bremzes nevis jâdejo no kâ uzliktas;)

imisy
08-11-2011, 22:00
sveiki. nevaretu pateikt vai no e36 325td motoru var ielikt e30 324d kas butu jamaina vai
japartaisa lai to varetu izdarit????

imisy
08-11-2011, 22:19
kads vispar ko tamlidzigu ir jau darijis,varbut var padalities ar informaciju

ghost
08-11-2011, 22:39
Nav tach jeegas, kaapeec lai kaads to dariitu:lol:

m4z
08-12-2011, 00:35
kads vispar ko tamlidzigu ir jau darijis,varbut var padalities ar informaciju

ja pareizi atceros,kâdu laiku atpakaï ss.lv tirgojâs viena kupeja ar 2.5 dîzeli.tâtad kautkas tamlîdzîgs jau ir darîts un ir izdarâms. ;)

abelzzz
08-12-2011, 00:43
Tagad tirgojas ar 3,0 dizeli Cena un komplektacija
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/bmw/325/flxmx.html

djmax
08-12-2011, 12:24
Tagad tirgojas ar 3,0 dizeli Cena un komplektacija
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/bmw/325/flxmx.html

:eek:

Kalnux
08-12-2011, 15:50
Ar ko atðíirâs m40 kardâns no m20?

Îsâks, garâks, gals cits.... ?

Janko
08-12-2011, 23:30
vakars slikts ÖD

ko pieskruuveet vai apskatiit - konstanti pie 100 kmh 5 robaa, motors saak skaudiit un raustiities, ja pedaali dot griidaa, atlaizot liidz pusei vai vienmeeriigi var sakaapinaat liidz 150 un tad atkal saak skaudiities :( principaa viss ir slikti peec 100 kmh pedaalis griidaa.

dazreiz arii taapat mieriigi braucot masiina noraustaas! motors m40 1.6

ko skatiities, ko mainiit?

Kalnux
08-14-2011, 08:44
Vai stûres pastiptinâtâja sûknis no M40 der arî uz M20? :rolleyes:

ghost
08-15-2011, 00:00
vakars slikts ÖD

ko pieskruuveet vai apskatiit - konstanti pie 100 kmh 5 robaa, motors saak skaudiit un raustiities, ja pedaali dot griidaa, atlaizot liidz pusei vai vienmeeriigi var sakaapinaat liidz 150 un tad atkal saak skaudiities :( principaa viss ir slikti peec 100 kmh pedaalis griidaa.

dazreiz arii taapat mieriigi braucot masiina noraustaas! motors m40 1.6

ko skatiities, ko mainiit?
1) mainiit motoru:DD
2) paskaties vai gofra vesela - vai nesuuc gaisu kaut kur garaam, taalaak gaisa masas meeriitaajs, degvielas spiediens.

abit
08-15-2011, 00:19
kâds varçtu pateikt kulisei abu stieòu garumus, kâdi ir kulisei uz getrag kârbas priekð m20b25?
lai var kko piemeklçt, savâdâk jau bessîî viss, neviens nepiedâvâ un tâdçï auto stâv dîkâ :(

agnisr
08-15-2011, 08:33
kaut kur garâþâ jâmçtâjas nevajadzîgai 260 kulisei, ja bûs laiks tad uzmetîðu aci.

Dafka
08-15-2011, 20:57
Eu dþeki , e30 stupicas centrs ir lielâks par 3.golfa centru.
Tobið e30 bleía diski der 3.vai 2. golfam ?

djmax
08-15-2011, 21:35
Eu dþeki , e30 stupicas centrs ir lielâks par 3.golfa centru.
Tobið e30 bleía diski der 3.vai 2. golfam ?

Katrâ ziòâ iepriekðçjam e30 es liku diskus no 2 golfa, viss derçja... :]

Janko
08-15-2011, 22:45
1) mainiit motoru:DD
2) paskaties vai gofra vesela - vai nesuuc gaisu kaut kur garaam, taalaak gaisa masas meeriitaajs, degvielas spiediens.

Paldies.
Nu kurs gan nedomaa par motora mainu :mhihi: saakumaa gribu savest ritoso/vizuaalo, nu un tad jadomaa par dveeseli.

students
08-15-2011, 23:18
Kâ îsti dabût ârâ slçdzeni to nesabojâjot?
90g sedans ar centrâlo atslçgu

Tur ir kaut kâds sprûdnis?

Ēvalds
08-16-2011, 00:29
Kâ îsti dabût ârâ slçdzeni to nesabojâjot?
90g sedans ar centrâlo atslçgu

Tur ir kaut kâds sprûdnis?

Ja domâ par slçdzeni aizdedzes atslçgai tad vajag atslçgu pagriest 1. pozîcijâ (1 reizi pagriesta) un tad kautkas jâiebâþ caurumiòâ no malas. tad jâvelk ârâ.

students
08-16-2011, 10:54
Ja domâ par slçdzeni aizdedzes atslçgai tad vajag atslçgu pagriest 1. pozîcijâ (1 reizi pagriesta) un tad kautkas jâiebâþ caurumiòâ no malas. tad jâvelk ârâ.


Paldies par info, bet biju domâjis durvju slçdzeni, dabût ârâ dabûju, bet nesajçdzu kapçc îsti neðancç (iepriekðçjais saimnieks teica, ka kâds mçginâjis uzlauzt un slçdzene saèakarçta).

students
08-16-2011, 13:51
Izdariju tâ, ka var aizslçgt, bet vairs nevar atvçrt no otras puses. Vçl joprojâm nevaru saprast kur liekâs tas âíîtis, lai varçtu aizslçgt. Mçìinâju kaut ko sataustît tajâs durvîs, bet neko neatradu.

Dafka
08-16-2011, 21:31
Eu dþeki , e30 stupicas centrs ir lielâks par 3.golfa centru.
Tobið e30 bleía diski der 3.vai 2. golfam ?

Varu teikt droði.. uz 3.golfa NEDER.

klavins
08-17-2011, 22:07
jautajums sekojos, e30 kupeja ar m20 motoru bet ar radiatoru no dizela (lielais) no kura modeliem deres difuzors radiatoram?

abit
08-17-2011, 22:48
varbût sadaïa ne îstâ, bet kâds varçtu pateikt kas tie par 2 vadiem?
abi ir masas vai kas? iznâk no motora pravotkas.
http://img696.imageshack.us/img696/3810/image010ek.jpg

students
08-17-2011, 23:01
Gadîjumâ viens neiet pie aía otrs pie glâzes? (masas)

abit
08-17-2011, 23:04
pie glâzes gadienâ neiet tika ilielâ masa? tâ bildç nav, nav vçl gatava.

edit: tas augðâ kreisajâ stûrî ir +, apakðâ, kas divi kopâ masa, right? :)

edit2: Paldies vîri 8) bûs rît jâmçìina sist dziesmâ.

students
08-17-2011, 23:16
Pie tiem aía + un - kontaktiem tak nâk vçl daþi vadi klât un jâ iespçjams tas augðçjais iet pie tâ kontakta (+)

Robčiks
08-17-2011, 23:38
varbût sadaïa ne îstâ, bet kâds varçtu pateikt kas tie par 2 vadiem?
abi ir masas vai kas? iznâk no motora pravotkas.

Tiko biju uz sava pârliecinâties. Tas kas ir viens liekas pie + klemes un tie divi uz masu!
Droðîbas pçc ataisi biki izolâciju vaïâ un uzmet aci krâsai tad toèna nekïûdîsies, bet domâju ka es saku pareizi! ;)

exx89
08-17-2011, 23:41
tie kuri divi tie pie massas uz glazes tas kursh viens tas pie + klemmes 100%8)

klavins
08-18-2011, 10:00
jautajums sekojos, e30 kupeja ar m20 motoru bet ar radiatoru no dizela (lielais) no kura modeliem deres difuzors radiatoram?

neviens nezin atbildi ? :|

Digital
08-18-2011, 11:09
neviens nezin atbildi ? :|

a kaa tev liekas, protams no taada pasha e30 dizelja!

klavins
08-18-2011, 11:16
a kaa tev liekas, protams no taada pasha e30 dizelja!

nu jaa bet vai ielidis starp radiatoru un motoru , nekur neskarsies klaat? vai dizel motors atrodas tik pat talu cik bendzin motors m20 no radiatora lidz motoram.
vienkarsi nav laika vizinaties apkart pa srotiem un merit - darba dafiga :(

Digital
08-18-2011, 11:30
nu jaa bet vai ielidis starp radiatoru un motoru , nekur neskarsies klaat? vai dizel motors atrodas tik pat talu cik bendzin motors m20 no radiatora lidz motoram.
vienkarsi nav laika vizinaties apkart pa srotiem un merit - darba dafiga :(

Deres!!ja kas vari likt lielo td muftu arii, taa labaka!

klavins
08-18-2011, 11:52
Deres!!ja kas vari likt lielo td muftu arii, taa labaka!

paldies par info :yo:

z@Ic
08-18-2011, 16:46
sveiki! varbut kads va izlidzet ,ko darit.lieta tadas ka negriezh starters , kad laizhu no atslegas vispar nekas nenotiek,nekadas skanjas nav,bet kur lampu sledzis,gaisminja dziest mazliet .Laizhot starteru pa taisno, visu griezh un auto pielec. Bij ta ,ka auto staveja garazha , ar priekshu pret durvim, vajadzeja pieskilt , atveru kapotu , pieliku + pie liela vada zem haubes , - pie virsbuves meginaju startet neleca , ladeju akji , kautcik pieskilt, nifiga, paris dienas atpakal bij gluki, ka nelec, peksni pieskilas ir ok, tagad atkal nelec :( , tur kautkas uz iso nevareja sajiet , pie ta liela + ,kas zem haubes . vajadziga palidziba . thnx (Akjis jauns, shodien tika nopirkts)

raurisu
08-18-2011, 19:02
sveiki! varbut kads va izlidzet ,ko darit.lieta tadas ka negriezh starters , kad laizhu no atslegas vispar nekas nenotiek,nekadas skanjas nav,bet kur lampu sledzis,gaisminja dziest mazliet .Laizhot starteru pa taisno, visu griezh un auto pielec. Bij ta ,ka auto staveja garazha , ar priekshu pret durvim, vajadzeja pieskilt , atveru kapotu , pieliku + pie liela vada zem haubes , - pie virsbuves meginaju startet neleca , ladeju akji , kautcik pieskilt, nifiga, paris dienas atpakal bij gluki, ka nelec, peksni pieskilas ir ok, tagad atkal nelec :( , tur kautkas uz iso nevareja sajiet , pie ta liela + ,kas zem haubes . vajadziga palidziba . thnx (Akjis jauns, shodien tika nopirkts)

pasties kartigi visus masas vadus starterim . notiri visu cotka un vajadzetu iet

sikais
08-18-2011, 19:43
pasties kartigi visus masas vadus starterim . notiri visu cotka un vajadzetu iet

un vçl masas vadu motoram, izmçìinât var, vnk pârliekot dzelzi no glâzes uz motoru, tad zinâs, vai ir masa, vai nav.. ;)

z@Ic
08-18-2011, 21:01
skaidrs, ieshu uz garazhu skatiities kas un kas . paldies par info

zhurka
08-18-2011, 21:04
ja radiators atrodas zemâk nekâ oriìinâli tam bûtu jâbût,tas varçtu ietekmçt dzeseðanu vai poh?

students
08-18-2011, 21:43
Vairâk vai mazâk vienalga, tikai tik cik vçjð mazâk tiks klât, lai dzesçtu.

tolstij
08-18-2011, 22:22
ja radiators atrodas zemâk nekâ oriìinâli tam bûtu jâbût,tas varçtu ietekmçt dzeseðanu vai poh?

ja vari atgaisot tad poh. par cik ir piespiedu cirkulacija tad nav lielas nozimes novietojuma augstumam. bet izpleshanaas traukam jabut augstak par visu parejo dzeses sistemu

Vairis/bembist/
08-18-2011, 23:28
Varbût kâds var palîdzçt!!

Steidzami vaig zinât cik garas ir drubiòas aizmugurçjo amortizatoru atbalsta buxçm ( tâs kurâa ieliek ðtoku un pievelk) Lûgums PM ;)

matiss
08-21-2011, 14:42
kur lai noperk garas ratu skruves un kadus izmerus var dabuut????;)

Ēvalds
08-21-2011, 15:05
kur lai noperk garas ratu skruves un kadus izmerus var dabuut????;)

zviedrudiski.lv pats lietoju viòu skrûves;)

andzhi
08-21-2011, 21:15
ir paris reduktori lielaja korpusa, bet vaks no viena otrajam neder, atruma datchiks keras ap to fignu ieksa, kas pa ku-nju?
varbut ir dazadi atruma datciki?:|

Rihis 335
08-22-2011, 10:27
ir paris reduktori lielaja korpusa, bet vaks no viena otrajam neder, atruma datchiks keras ap to fignu ieksa, kas pa ku-nju?
varbut ir dazadi atruma datciki?:|

Man arii toreiz taa bij es nomainiju kip to spirali kas nak ar tiem Robiem :|

JMT
08-22-2011, 11:10
ir paris reduktori lielaja korpusa, bet vaks no viena otrajam neder, atruma datchiks keras ap to fignu ieksa, kas pa ku-nju?
varbut ir dazadi atruma datciki?:|

Nu jâ - bet nav jau tâ ka tos âtruma daèikus baigi grûti nomainît

pekinens
08-22-2011, 21:03
man tâds jautâjums. vai var ielikt durvju stiklus prefeislift durvîs no facelifta? ar visiem pacçlâjiem..

Hancels
08-22-2011, 21:12
Nevar. Vismaz ar elektriskajiem tâ ir.

pekinens
08-22-2011, 21:27
Nevar. Vismaz ar elektriskajiem tâ ir.

daudz atsíiras? varbût var uztaisît íîmiju kaut kâdu?

Hancels
08-22-2011, 21:29
daudz atsíiras? varbût var uztaisît íîmiju kaut kâdu?

Tik sîki nezinu, bet manliekas, ka tad ir visas durvju iekðas jâpârliek.
Jâprasa bûs kadam gudrâkam prâtam.

acha
08-22-2011, 22:40
situâcija sekojosa-> ieslçdzu aizdedzi, visas lampas iedegas, ðíiïam vaïâ, bet klusums. ir reizes ka uzreiz pieðíiïas, bet ir arî tâ kad vairâkas reizes pçc kârtas klusums! kur sâkt meklçt vainu? kkur nav kontakts?

Kristapsb
08-22-2011, 22:45
mosh masas vads kkur puðu vai vnk vecs, jânomaina. man tâpat bija.
pârbaudît arî to var ar kontrollampiòu pieliekot pie kuzaava un motora, ja pie motora blâvâka, viss skaidrs :)

zhurka
08-24-2011, 12:51
varbût kâds var pateikt kas tie par virzuïiem?

uz bloka ir tâds kods 1278921 288 85
galvai virsû rakstîts 855 un 2.5

tas ir parasts 2.5 vai arî kautkâds cits nîkulis?

http://www.bildites.lv/images/zpnmelytjonxh490kzpo.jpg

ercis
08-24-2011, 12:54
varbût kâds var pateikt kas tie par virzuïiem?

b

m20b25 vai b27 superetas, atkarîba vai ir 2.5 vai 2.7l.

Castor
08-24-2011, 13:14
Superetas virzuïiem ir mazâkas vârstu kabatas. Ðie ir no b25, tikai nevar saprast ar katalizatoru vai bez.

Rihis 335
08-24-2011, 16:37
Sveiki !

Vai sajuga izpiedej gultnis no m20 der uz m52 karbas kas nak e39 ?

ledus_pingvins
08-24-2011, 17:13
kâds varçtu iedot izmçrus lielajâm buksçm? :]
jekðemçð!

zhurka
08-24-2011, 18:26
Visi m20b25 bloki ir vienâdi?

JMT
08-24-2011, 19:13
Visi m20b25 bloki ir vienâdi?

IX blokiem ðíiet kkas ar eïïoðanas pasâkumu bija savâdâks(ja nemaldos - castor topikâ bija detalizçta info).

Kâ arî nezinu pats - bet cilvçki kko strîdâs par e34 bloku stiprinâjumiem

zhurka
08-24-2011, 20:48
IX blokiem ðíiet kkas ar eïïoðanas pasâkumu bija savâdâks(ja nemaldos - castor topikâ bija detalizçta info).

Kâ arî nezinu pats - bet cilvçki kko strîdâs par e34 bloku stiprinâjumiem

oke skaidrs,vnk man blokam plaisa un tagad jâpçrk cits,tâpçc negribas nopirkt kautkâdu citu un tad sâkt likt kopâ un attapties ka kautkas neder

ledus_pingvins
08-25-2011, 13:58
Poli bukðu virpoðanai kur var nopirkt materiâlu?
un tilta bukðu izmçri joprojâm aktuâli! :|

Kalnux
08-25-2011, 15:35
http://www.byers.net.au/jim/320_ECU.jpg

Bilde zagta. Kam domâts tas mazâkais ðtepselis labajâ pusç, kas iznâk no lielâs pînes?

m40b18 vietâ ieliku m20b25 un tas palika lieks.

zakis
08-25-2011, 16:59
http://www.byers.net.au/jim/320_ECU.jpg

Bilde zagta. Kam domâts tas mazâkais ðtepselis labajâ pusç, kas iznâk no lielâs pînes?

m40b18 vietâ ieliku m20b25 un tas palika lieks.

Man tâ liekas ka viòð arî m40 bij lieks. 8)

zhurka
08-25-2011, 17:18
ðitais varçtu bût 2.5 ieplûdes kolektors?

http://www.bildites.lv/images/tm2cofjrz0c4m28cchx9.jpg

Ēvalds
08-25-2011, 17:23
jâ 2,5

Menys
08-25-2011, 18:16
Jautajums ,vai ja savirze nau noreguleta ,bet +/- ir taisana ,tas varetu but kaa iemesls ,ka sture pati nenak atpakal?

ps. e36 hidro reika un tiko uzlikti jauni pirksti ,stures stieni un atgaisosta sistema ar jaunu ellu.... kas varetu but pie ta vainigs? :(

Sarkanais
08-25-2011, 18:22
Poli bukðu virpoðanai kur var nopirkt materiâlu?
un tilta bukðu izmçri joprojâm aktuâli! :|

Bukðu izmçri, man ðíiet, te pat foruma blogâ bija atrodami ;)

JMT
08-25-2011, 21:10
Jautajums ,vai ja savirze nau noreguleta ,bet +/- ir taisana ,tas varetu but kaa iemesls ,ka sture pati nenak atpakal?

ps. e36 hidro reika un tiko uzlikti jauni pirksti ,stures stieni un atgaisosta sistema ar jaunu ellu.... kas varetu but pie ta vainigs? :(

Pa maz casteris varbût? :rolleyes:

Plaukti max síîbi? Izsistas plauktu bukses?
Otrâdâk uzliktas ekscentriskâs plauktu bukses? :DD

Mans vienîgais minçjums, jo no stûres reikâm neko nesaprotu

Menys
08-25-2011, 21:23
Nu nekas nepareizi nau uzlikts ,par buksu stavokli butu ko piedomat ,jo viens lodbalsts liekas ka ir beigts !

a bet atpakalgaita braucot itka griezas atpakal ,un tas pats ari bija ar veco e30 hidro reiku !

ercis
08-25-2011, 22:50
savirzei jâbût nedaudz ðâdai - / \ . aizbrauc saregulç, ja stieòi jauni, tad nav ilgs darbs, pie reizes redzçsi kas ar pârçjo ìeometriju.

exx89
08-25-2011, 23:12
tada problema ka pec jauno aizmugurejo lielo bukshu mainjas mashina saka kaut ka vibret braucot >60kmh.diski nobalanseti riepas jaunas.jabrauc uz savirzi kauto regulet vai kas?:|

Dāvis 318
08-25-2011, 23:54
ja iekð e30 ir m20b20 pravotka un ir m20b27 bloks kas ir parviletsuz 2,8 un2,3 galva.
no ka vaig pravotku òemtu? un vai var atstat virsu to 2,3 galvu?iepludes kolektors ir no 2,3.
motoru buveja Kurèa agrak ari bija e30.lv bet vairs nav.

JMT
08-26-2011, 00:12
tada problema ka pec jauno aizmugurejo lielo bukshu mainjas mashina saka kaut ka vibret braucot >60kmh.diski nobalanseti riepas jaunas.jabrauc uz savirzi kauto regulet vai kas?:|

Pârbaudi visas reduktora/pusasu un tilta skrûves

exx89
08-26-2011, 00:20
Pârbaudi visas reduktora/pusasu un tilta skrûves

tilts netika njemts ara,skruveju tikai reduktora lielo buksi ara,varbut ta ka laizhot tiltu uz leju kopa ar pusasim kaut ko sapisu?:(

Ma4ans
08-26-2011, 00:34
Sveiki!
Intersee, kurs ir spejigs un gatavs palidzet.
Mekleju meistaru kurs varetu sataisiit manu e30.Ir problemas ar ar motoru un vell dazi darbi.
Mekleju cilveku kurs atrodas rigas robezaas! Un protams velams par sapratigaam cenaam. ta jau pats varetu nonnemties, bet nav laika bet ir vajadzigs auto ikkdienaa!
Ludz rakstiet PM vai ja ir velme zvaniet 20047714.
;)

Rihis 335
08-26-2011, 00:43
tilts netika njemts ara,skruveju tikai reduktora lielo buksi ara,varbut ta ka laizhot tiltu uz leju kopa ar pusasim kaut ko sapisu?:(

nu pusasis toca neesi sabojajis ;)

ar4a
08-26-2011, 00:55
ja iekð e30 ir m20b20 pravotka un ir m20b27 bloks kas ir parviletsuz 2,8 un2,3 galva.
no ka vaig pravotku òemtu? un vai var atstat virsu to 2,3 galvu?iepludes kolektors ir no 2,3.
motoru buveja Kurèa agrak ari bija e30.lv bet vairs nav.

pravodka var palikt ta pati un Tev vaidzes 173 ecu (ir man tads) to var ari vismaz normali vienkarsak sacipot utml. ja nemaldos viena pat pasam vel ir cips ieksa .
un 2.5 meritaju bet nezinu vai tur no meritaja ipasi kas atskiras . ieliec ari citas raziigakas sprauslas ;) ja galvai kanali lauj utml tad liec tik virsu to 2.3

Dāvis 318
08-26-2011, 01:09
pravodka var palikt ta pati un Tev vaidzes 173 ecu (ir man tads) to var ari vismaz normali vienkarsak sacipot utml. ja nemaldos viena pat pasam vel ir cips ieksa .
un 2.5 meritaju bet nezinu vai tur no meritaja ipasi kas atskiras . ieliec ari citas raziigakas sprauslas ;) ja galvai kanali lauj utml tad liec tik virsu to 2.3

aha paldies pa info

ledus_pingvins
08-26-2011, 10:51
Bukðu izmçri, man ðíiet, te pat foruma blogâ bija atrodami ;)

Ir atrodami visi izòemot lielâs tilta bukses :|

Puulz
08-26-2011, 11:22
Man 325i ik pa laikam noèakarçjas degvielas sûknis, nopçrku no kâda lietotu un tas arî pçc kâda laika sâk gïukot, jau apnicis visu laiku pa 15 - 20 ls izdot
Doma ir nopirkt jaunu walbro 255 l/h sûkni ko liek nissanisti
Jautâjums vai nebûs kâdas problçmas ar to ka tas sûknis tik raþîgs utt. ?

multi
08-26-2011, 11:24
ka pareizi iznjemt lodveidabalstus (sarnirus) vinjus japrese ara vai kka jaskruve ? Ka butu pareizak nesapisot plauktu?

Huliits
08-26-2011, 12:45
No prieksejiem plauktiem vini izpresejas ara,bez skruvesanas;)

richux
08-26-2011, 15:52
Man 325i ik pa laikam noèakarçjas degvielas sûknis, nopçrku no kâda lietotu un tas arî pçc kâda laika sâk gïukot, jau apnicis visu laiku pa 15 - 20 ls izdot
Doma ir nopirkt jaunu walbro 255 l/h sûkni ko liek nissanisti
Jautâjums vai nebûs kâdas problçmas ar to ka tas sûknis tik raþîgs utt. ?

ar vadiem viss labi??

ar4a
08-26-2011, 21:19
ar vadiem viss labi??

+ ir filtrs pirms suuknja.?

richux
08-26-2011, 21:25
+ ir filtrs pirms suuknja.?

jâ!.. visus sûdus tik suknç moþ sûknî;)

exx89
08-27-2011, 00:57
ka pareizi iznjemt lodveidabalstus (sarnirus) vinjus japrese ara vai kka jaskruve ? Ka butu pareizak nesapisot plauktu?

uzliec kaut kadu mucinju mazliet lielaka diametra zem lodbalsta un ar asiem sitiniem izsit ara un viss

agnisr
08-27-2011, 10:54
Man 325i ik pa laikam noèakarçjas degvielas sûknis, nopçrku no kâda lietotu un tas arî pçc kâda laika sâk gïukot, jau apnicis visu laiku pa 15 - 20 ls izdot
Doma ir nopirkt jaunu walbro 255 l/h sûkni ko liek nissanisti
Jautâjums vai nebûs kâdas problçmas ar to ka tas sûknis tik raþîgs utt. ?

ja negribi lai arî jaunais sûknis aiziet pie dieviem, tad nepaslinko - noòem un izmazgâ bâku. Nelej gadîjumâ degvielu no kanniòâm?

Rihis 335
08-27-2011, 11:01
pietiktu ar to parbaudiitu sietinu filtrinu pirms degvielas sukna ;)

acha
08-27-2011, 20:43
Lieta sekojoða -> uzsâkot braukt no 1k lîdz 1.5k nodreb dreb viss salons. tad iestâjas miers un atkal no 2k lîdz 2.5k tas pats. brîvgaitâ ne pie kâda âtruma nekas nedreb. kas nez varçtu izraisît tâdu vibrâciju?
riepas/diski nav pie vainas.

andzhi
08-28-2011, 00:13
kads diametrs ir e21 vakumnikam?

JMT
08-28-2011, 01:30
Lieta sekojoða -> uzsâkot braukt no 1k lîdz 1.5k nodreb dreb viss salons. tad iestâjas miers un atkal no 2k lîdz 2.5k tas pats. brîvgaitâ ne pie kâda âtruma nekas nedreb. kas nez varçtu izraisît tâdu vibrâciju?
riepas/diski nav pie vainas.

Kârbas-kardâna mufte, karâjoðais gultnis, reduktora-tilta skrûves vajag obligâti pârbaudît.

JānisK-[JK]
08-28-2011, 20:59
Kâ var pieslçgt ðâdu radiâtoru no 525TD ?
http://content1-foto.inbox.lv/albums170737294/micuksgls/Pagaidam/525TD.sized.jpg
Viòam ir tikai divi patruboki, bet kur jâvieno treðais kas iet uz izpleðanâs trauku? :|

jurcis
08-28-2011, 21:15
Man tâda liela aizdoma ka ðis radiâtors tev nemaz nelîdîs iekð e30, jo starp lanþeroniem nemaz nav tik daudz vietas.

JānisK-[JK]
08-28-2011, 21:23
Hmm, tad bûs jâprasa izmçri :|

abit
08-28-2011, 23:03
kurð bleíis bij jâmaina, ja grib uzlikt check paneli e30, kurâ nav tas panelis bijis?
tas pie kura piekniedçts lûkas atvçrðanas mehânisms un troses?

ghost
08-28-2011, 23:33
Tas bija jaamaina ja liek elektrisko luuku. Check panelim nav blekji jaaaiztiek;)

Robčiks
08-28-2011, 23:39
Hmm, tad bûs jâprasa izmçri :|

max aptuveni 65cm ;)

jurcis
08-28-2011, 23:50
kurð bleíis bij jâmaina, ja grib uzlikt check paneli e30, kurâ nav tas panelis bijis?
tas pie kura piekniedçts lûkas atvçrðanas mehânisms un troses?

Vnk Jâuzliek vis tâ plastamasa ar citiem saules sargiem, un vietu check kompim. ;) Vai arî ja tev jau ir tâ plastmasa tur (pareizâk kartons) vari izgriezt smuki pac to taisnstûra caurumu ;)

minime
08-29-2011, 00:20
jautâjums par sajugu !
Pec swapa sajugs ir palicis pilniigi miiksts, megjinaju atgaisot, bet vispar netek araa skjidrums pie taa izspiedejcilindra vai kaa to daiktu sauc !
Kas varçtu bût pa vainu ? Jâmaina tas cilindrs kas atrodas pie pedalja ??
P.S. Lîmenis skjidruma bachokaa ir lidz tai trubinjai kas ieiet salonaa !

Brembo
08-29-2011, 00:56
Jautâkums ieliku m50 motoru ar zf kârbu itkâ der kardâns no td, bet man ir problçma pçc garuma viss ir ok, bet piekargultnis neder nobîdîts par kâdi 5cm kapçc?

exx89
08-29-2011, 01:26
jautâjums par sajugu !
Pec swapa sajugs ir palicis pilniigi miiksts, megjinaju atgaisot, bet vispar netek araa skjidrums pie taa izspiedejcilindra vai kaa to daiktu sauc !
Kas varçtu bût pa vainu ? Jâmaina tas cilindrs kas atrodas pie pedalja ??
P.S. Lîmenis skjidruma bachokaa ir lidz tai trubinjai kas ieiet salonaa !

bachoku pilnu uzlej un uz karbas izskruve atgaisoshanas skruvi valja un uzgaidi kamer teces ara,aizskruve un talak atgaiso ka parasti. man ari bija ta ka nepileja nekas,vairak pieleju klat un viss ok:fuck:

minime
08-29-2011, 10:29
Ok, megjinashu pieliet ðo pilnu lidz malaam un gaidishu kad sak kkas tecet, jo ljoti negribas vairs chakareties un njemt kko nost :D
-Â un lai aizskruvetu uzgriezhnjus uz plaukta sharniriem un stures pirkstiem, vajag kko no apakshas pamest kkadu dankratu vai kko, lai vinjus piespiestu lai negriezhas vitne uz rinki ??

zhurka
08-29-2011, 11:38
Varbût kâdam ir info:

e30 m20b25 un e34 m20b25 bloki ir vienâdi,vai arî kautkas atðíiras viòiem?

abit
08-29-2011, 14:30
Vnk Jâuzliek vis tâ plastamasa ar citiem saules sargiem, un vietu check kompim. ;) Vai arî ja tev jau ir tâ plastmasa tur (pareizâk kartons) vari izgriezt smuki pac to taisnstûra caurumu ;)

bet es tâ piemçrîju un sanâk, ka lûkas atvçrðanas mehânisms ir baigi dziïi uz iekðu :|

EDIT: cik garð ir m20b25 getrag kârbai kulises augðas stienis, tas sakitlis kas uz viòa rakstîts? varçtu bût kkas uz 254 ? bûs rît jâmçìina uzmetinât kkas tâds, jo nekur, nevienam tipa nav.

STRIG
08-29-2011, 14:30
ipashi neko nesaprotu no m50 motoriem tapec izdomaju pajautat kadam kas saprot!
motors m50b20 93g. ar siemens vadibu bet vanos nav! vajag dabut klokjenes dachiku bet visi saka ka tas ir vanos motors ar siemens vadibu. ta var but vai ir mainits kkas un nemts nost vanos? Un tukshgaitas varsts stav BOSCH!!! :|

Artis_A
08-29-2011, 15:14
Uz spidometra, benzîna daèiks râda tieði pusç un deg lampiòa ka bâka tukða. Kas ir nosvilis? 8)

ercis
08-29-2011, 16:37
ipashi neko nesaprotu no m50 motoriem tapec izdomaju pajautat kadam kas saprot!
motors m50b20 93g. ar siemens vadibu bet vanos nav! vajag dabut klokjenes dachiku bet visi saka ka tas ir vanos motors ar siemens vadibu. ta var but vai ir mainits kkas un nemts nost vanos? Un tukshgaitas varsts stav BOSCH!!! :|

ja ir siemens vadîbas bloks, tad devçjiem(kloívârpstas un sadales vârpstas) jâbût no siemens

ghost
08-29-2011, 23:05
Uz spidometra, benzîna daèiks râda tieði pusç un deg lampiòa ka bâka tukða. Kas ir nosvilis? 8)

Baakaa divi deveeji. kreisais visticamaak iespruudis. Vai arii otraadi, bet tad labajam ir jaabuut iekjiileejusham pashaa apakshaa - to var viegli panaakt uzsitot baaku:]

pekinens
08-30-2011, 00:05
Baakaa divi deveeji. kreisais visticamaak iespruudis. Vai arii otraadi, bet tad labajam ir jaabuut iekjiileejusham pashaa apakshaa - to var viegli panaakt uzsitot baaku:]


tos pludiòus var kaut kâ atdzîvinât? man lîdzîga problçma, bet nav sanacis pieíerties..

ghost
08-30-2011, 00:10
tos pludiòus var kaut kâ atdzîvinât? man lîdzîga problçma, bet nav sanacis pieíerties..

Var, bet diezgan pinkjeriigs darbs, un no saakuma jaapaarliecinaas par darbiibu iznjemot deveejus no baakas;)

pekinens
08-30-2011, 00:14
Var, bet diezgan pinkjeriigs darbs, un no saakuma jaapaarliecinaas par darbiibu iznjemot deveejus no baakas;)

negribi biðíi aprakstît? cik saprotu katram pludiòam ir 3 vadi. augðçjâ un apakðçjâ pretestîba? pieliekot testeri tur kaut kam vajadzçtu mainîties, tjip reostats?

ghost
08-30-2011, 00:20
negribi biðíi aprakstît? cik saprotu katram pludiòam ir 3 vadi. augðçjâ un apakðçjâ pretestîba? pieliekot testeri tur kaut kam vajadzçtu mainîties, tjip reostats?

Kreisajam 2, labajam 3. Viens no labaa deveeja vadiem ir vnk kontakts kas iededzina lampinju, kad baakaa tukshums, divi atlikushie jaameera. Pretestiiba, ja nemaldos, bija no apm. 0 liidz 270 Ohm katram deveejam;)

exx89
08-30-2011, 00:41
kada problema varetu but ka man rada tikai spidometrs un nekas vairak?kur meklet kasjaku? un varbut kads varetu palidzet protams ne par velti:] un ja, panelis ir jau mainits un chips,nedarbojas tapat

JānisK-[JK]
08-30-2011, 01:02
Kâ var pieslçgt ðâdu radiâtoru no 525TD ?
http://content1-foto.inbox.lv/albums170737294/micuksgls/Pagaidam/525TD.sized.jpg
Viòam ir tikai divi patruboki, bet kur jâvieno treðais kas iet uz izpleðanâs trauku? :|

Uzzinâju mçrus, platums ir tâds ka no viena gala lîdz otram, bet lîst pçc mçriem lien!
Dabûju arî shçmu kur un kâ trubas nâk http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1993/december/browse/engine/cooling_system_water_hoses/
Jautâjums kâ, lai pârtaisa, varbût vienâ no trubâm ielikt troiòiku un tad uz izpleðanâs baèoku :|?

pekinens
08-30-2011, 01:06
Kreisajam 2, labajam 3. Viens no labaa deveeja vadiem ir vnk kontakts kas iededzina lampinju, kad baakaa tukshums, divi atlikushie jaameera. Pretestiiba, ja nemaldos, bija no apm. 0 liidz 270 Ohm katram deveejam;)

paldies!

gnaahh
08-30-2011, 01:42
Kur Rigaa var parbaudit spararatu,lai budu taisns,un ja kas novirpot un nobalanset vinju ??

adrese talrn ?;)

Kalnux
08-30-2011, 16:57
Kas par lietu var bût ka m20b25 daþreiz var, bet daþreiz nevar pielaist. Daþreiz dabon zâìçt tik ilgi kamçr aíis tukð un atliek vien stumt. Daþreiz atkal pieliec smuki ar pirmo un viss. Baigâs aizdomas ka pârlej...


Vçl laikam noglinâju savu 4.27 reduktoru, tagad grieþoties pa labi, pa kreisi ir baigie sitieni un uz aci skatoties izskatâs, ka pusase íerâs iekð reduktora. Paceïot vienu riteni gaisâ knapi var pagriezt, ik pa brîdim nosprûstot vairâk vai mazâk.

Jee
08-30-2011, 17:07
Sûknis spiedeinu notur sistçmâ?

JMT
08-30-2011, 18:04
Vçl laikam noglinâju savu 4.27 reduktoru, tagad grieþoties pa labi, pa kreisi ir baigie sitieni un uz aci skatoties izskatâs, ka pusase íerâs iekð reduktora. Paceïot vienu riteni gaisâ knapi var pagriezt, ik pa brîdim nosprûstot vairâk vai mazâk.

Jap - kad noòemsi un atskrûvçsi vâku vaïâ redzçsi, ka 99% ir viens vai vairâki zobi differenciâl mehânismam norauti.

Pagâjuðruden tas pats bij - taisni braucot viss labi, kâ grieþas tâ tâda sajûta ka kâds ar kualdu pa bagaþnieku klopç.

JānisK-[JK]
08-30-2011, 22:09
Kâda attiecîba sanâk?
http://content1-foto.inbox.lv/albums170912809/micuksgls/Pagaidam/Blitka.sized.jpg

Ēvalds
08-30-2011, 22:30
laikam 3,25

Hancels
08-31-2011, 06:25
Kur/kâ instalçjas ierobeþotâjs? Motors M10, ja nu tam ir nozîme.

ar4a
08-31-2011, 09:10
Kur/kâ instalçjas ierobeþotâjs? Motors M10, ja nu tam ir nozîme.

kompis tak tapat nak un regule visu ;)
p.s ja gribi ierobezotaju ieskruve droselee skruvi lai neveras valjaa lidz galam :mhihi::mhihi::mhihi:

Pluto
08-31-2011, 12:53
Kur latvijâ dabût ðâdus loriòus?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Dial+Gauge+Indicator+Travel+Metric&_sacat=0&_odkw=Dial+Gauge+Indicator+Travel+Metric+AK961M&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313#

raurisu
08-31-2011, 14:24
Kur latvijâ dabût ðâdus loriòus?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Dial+Gauge+Indicator+Travel+Metric&_sacat=0&_odkw=Dial+Gauge+Indicator+Travel+Metric+AK961M&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313#

ja nevari atrast paprasi lai kads no zv atved .biltemas cena 15ls

http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=19-1443

JānisK-[JK]
08-31-2011, 14:34
Kur latvijâ dabût ðâdus loriòus?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Dial+Gauge+Indicator+Travel+Metric&_sacat=0&_odkw=Dial+Gauge+Indicator+Travel+Metric+AK961M&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313#

http://www.intehs.lv/fetch/lv/menu/16/group/40/0.html
vai latgalîtç

Kalnux
08-31-2011, 17:09
Jap - kad noòemsi un atskrûvçsi vâku vaïâ redzçsi, ka 99% ir viens vai vairâki zobi differenciâl mehânismam norauti.

Pagâjuðruden tas pats bij - taisni braucot viss labi, kâ grieþas tâ tâda sajûta ka kâds ar kualdu pa bagaþnieku klopç.


Vo vo par to kuvaldu! Senâk metot lîkumos arî bija tâ klopçðana, bet novçlu to vainu uz ðvako reduktora buksi, laikam jau tomçr tâ nebija bukses vaina :rolleyes:

Ja jau reduktors pats sprûst, tad pusasis nebûs aprautas vai kâ savâdâk sabeigtas?

tolstij
08-31-2011, 18:49
ja gribu likt priekshaa statnes no e36, kas ar atsperu augstumu? viss paliks kaa bija jeb japartaisa? vispar kas vel japartaisa lai vinjas uzliktu?

JMT
08-31-2011, 20:25
Vo vo par to kuvaldu! Senâk metot lîkumos arî bija tâ klopçðana, bet novçlu to vainu uz ðvako reduktora buksi, laikam jau tomçr tâ nebija bukses vaina :rolleyes:

Ja jau reduktors pats sprûst, tad pusasis nebûs aprautas vai kâ savâdâk sabeigtas?

Nez, man toreiz pusasîm pçc tam nebij nekâda vaina, reduktoru misenç un citu virsû, un viss labi.

Pluto
08-31-2011, 20:40
ja nevari atrast paprasi lai kads no zv atved .biltemas cena 15ls

http://biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=19-1443

Viòðar kâju tirgojas? Un tas ir interneta veikals, jo braukðu uz Norvçìiju septembrî un moð zviedrijâ var ieðaut paíert. :)

sikais
08-31-2011, 23:20
jautâjums par m50b25, liekot uz automâta dzinçja manuâli, elektrîbâ jâiejaucas? vai vnk kârbu met virsû un mauc?
domâju, vai dzinçja kompis jâliek no manual, vai var atstât atutomâta EVB? :rolleyes:

ghost
08-31-2011, 23:32
Var jau;)

pekinens
08-31-2011, 23:50
Viòðar kâju tirgojas? Un tas ir interneta veikals, jo braukðu uz Norvçìiju septembrî un moð zviedrijâ var ieðaut paíert. :)

latvija tâdu heròu ja nemaldos pa 20 ls var nopirkt pie utenes ir mazs instrumentu veikals, blakus LASD. tur ir daudz labu mantiòu..

raurisu
09-01-2011, 01:21
Viòðar kâju tirgojas? Un tas ir interneta veikals, jo braukðu uz Norvçìiju septembrî un moð zviedrijâ var ieðaut paíert. :)

Tas nav interneta veikals. vienkarsi liels lielveikals viss preks autinjiem un atputai tipa.

raurisu
09-01-2011, 01:22
ir ar visu kaju un magnetu.

Tuned
09-02-2011, 20:30
nezinaju kur rakstit tapec rakstu te interese kur un pa cik var noslipet klokeni!un ka atskirt td no 2.7 klokenes?

Rihis 335
09-02-2011, 22:18
nezinaju kur rakstit tapec rakstu te interese kur un pa cik var noslipet klokeni!un ka atskirt td no 2.7 klokenes?

TD klokenei naca resnaks gals tur kur nak virsu skriemelis cik atceros ;)

Kukijs
09-03-2011, 01:14
Lieta tada ir sametinats fartuks no 2 uztaisits viens normals. Ar ko vinu labak apstradat pirms krasosanas??? Kadas kimijas utt? Vajag ieteikumus ;)

acha
09-03-2011, 13:38
kâda nozîme îsti ir tiem koríiem grîdâ?

Huliits
09-03-2011, 15:00
Par zondes vadiem,ka vini saiet koap pec krasam?
No zondes iznak 2 balti vadi 1 melns un 1peleks un no pravotkas iznak zals,melns un 2 bruni vadi,ka vini pareizi jasavieno pec krasam?:|
Tagad ir salikti abi baltie vadi pie brunajiem,melns ar melnu un pelakais ar zalo,bet vadi 30sec laiak nenormali uzkarst:|

tolstij
09-03-2011, 17:09
kâda nozîme îsti ir tiem koríiem grîdâ?
kad taisno virsbuuvi pa tiem korkiem meera attalumus

diizels
09-03-2011, 20:47
kad taisno virsbuuvi pa tiem korkiem meera attalumus

Man gan liekas ka tie koríi ir domâti priekð rûpnîcas robotiem,kad liek auto kopâ.Nesmu nekad redzçjis,ka pçc viòiem mçra attâlumus.:rolleyes:

tolstij
09-03-2011, 21:32
pats arii neesmu redzejis ka tur meera bet taa tehnikumaa maacija un tas kas metinaja manu bmw teica precizi to pashu, tjip kad uz stenda taisno geometriju tad pec tiem mera:rolleyes:

jurcis
09-03-2011, 23:01
Kâds var pateikt kâ tur varçja M52 dzinçja provodku savienot lai strâda ekonomaizers.

dzosua
09-04-2011, 01:18
Kâds ir mainîjis logu tîrîtâju mehânismu?

Ðodien pajaucu vaïâ, izskatîjâs, ka liels smadzeòlauzis tur priekðâ :|

Puulz
09-04-2011, 10:47
Kâds ir mainîjis logu tîrîtâju mehânismu?

Ðodien pajaucu vaïâ, izskatîjâs, ka liels smadzeòlauzis tur priekðâ :|

Es vasarâ mainiju, nav nemaz tik traki, atskrûvç uzgrieþòus kas nâk tur kur slotiòas stiprinâs klât un apakðâ pie motoriòa ir vçlviena skrûvç. izòem peèkas motoriòu un tad rau to logu tîrîtâju mehânismu ârâ.
Viòð tur diezgan íerâs un negrib nâkt ârâ, bija laikam jâpagrieþ pozîcijâ it kâ slotiòas ir puspaceltas un tad varçja viòu izvilkt, bet tâ kâ mançjais bija noklemçjis un es nevarçju viòu tâ pagriezt, tad kko laikam salauzu un demontçju :D
liekot jauno mehânismu iekðâ skaties kâdâ pozîcijâ viòu vajag pagriest, íipa kkâ lai tâ svira ðofera pusç netraucç, savâdâk neieliksi nekâdîgi

Puulz
09-04-2011, 10:50
Par zondes vadiem,ka vini saiet koap pec krasam?
No zondes iznak 2 balti vadi 1 melns un 1peleks un no pravotkas iznak zals,melns un 2 bruni vadi,ka vini pareizi jasavieno pec krasam?:|
Tagad ir salikti abi baltie vadi pie brunajiem,melns ar melnu un pelakais ar zalo,bet vadi 30sec laiak nenormali uzkarst:|

tad nav pareizi savienots, man arî ðitâ bija, rezultâtâ 2x aizdegâs dzinçja provotka, daudz netrûka lai viss auto uzliesmotu
vçlâk aizieðu papçtît kâ viòi vienojas ;)

Digital
09-04-2011, 11:37
tad nav pareizi savienots, man arî ðitâ bija, rezultâtâ 2x aizdegâs dzinçja provotka, daudz netrûka lai viss auto uzliesmotu
vçlâk aizieðu papçtît kâ viòi vienojas ;)

zin te izklausas ka kads megina bosch zondi uzlikt tur kur vajag siemens!

Puulz
09-04-2011, 13:40
zin te izklausas ka kads megina bosch zondi uzlikt tur kur vajag siemens!

man zondei vadi sagâja uz îso un sâka degt dzinçja provotka

minime
09-05-2011, 18:32
Lûdzu padalieties savâ pieredzç ar kâdiem paòçmieniem vieglâk iedabût atpakaï logu gumijâs to plastmasas stiipiòu (lockstrip) !! Sildit ar feenu to gumiju, ar ziepjuudeni lai var ieslidinaat :D ??

pekinens
09-05-2011, 22:00
Lûdzu padalieties savâ pieredzç ar kâdiem paòçmieniem vieglâk iedabût atpakaï logu gumijâs to plastmasas stiipiòu (lockstrip) !! Sildit ar feenu to gumiju, ar ziepjuudeni lai var ieslidinaat :D ??

vot ðito ðtelli Ðuvçjs pieprot:yo::eek:.

minime
09-05-2011, 23:51
ðuvçj, gaidam kad tu atklâsi ze sîkret ! :DD

Šuvejs
09-06-2011, 00:02
ar galinu pa malinu+ziepjudeni vai silikonu,un lieta darita!:DD

sildit vajag to moldingu-jo vins medz sarauties kad ir iznemts,bet gumiju kan verts sildit!

Schnitzel
09-06-2011, 19:30
Man jautâjums par m50b25 (nu vispâr par motora uzvedîbu)

Kâ jau esmu ieminçjies, pazûd tosols un uz eïïas koría emulsija 24 stundas diennaktî, visu gadu un arî pçc eïïas maiòâm. Bet tas man jau 2 pilnus gadus un maðîna kâ brauc, tâ brauc.

Eïïas spiediena mçrinstruments visu laiku tukðgaitâ pie auksta dzinçja râdija 4 atm, pie silta 1-1.5 atm. Dodot ruèkâ lîdz 5 aizgâja.

Vakar atvilku pilnu pulksteni pa ilgiem laikiem un tagad parâdijâs diva veida mistika:
1) Emulsija nomainija krâsu no dzeltenîgas uz tâdu kâ vairâk biezpiena (es nezinu, moð tâs tikai manas iedomas)
2) Spiedienu râda tukðgaitâ 3.5 siltam motoram. Aukstam 4, ruèkâ 5. Bet nenokrît lîdz 1-1.5 vairs.

Grieþâs tâpat, dûmu no izpûtçja pilnîgi nekâdu. Nekas negrab un strâdâ viòð vienmçrîgi.

Kas viòam kaið? Kâpçc speidiens vairâk? Ir jâsâk uztraukties par kaut ko? Un kâpçc tâ varçja notikt tikai atvelkot pilnu pulksteni (limiterî situ ïoti bieþi, bet ne jau piektajâ robâ).

PALDIES un sorry par sacerçjumu!

viesic
09-07-2011, 11:01
Grieþâs tâpat, dûmu no izpûtçja pilnîgi nekâdu. Nekas negrab un strâdâ viòð vienmçrîgi.
Kas viòam kaið?
A kam vajadzçtu kaitçt? :DD tad jau normâls motors, brauc tikai :yo:
emulsija uz koría veidojas gan jau tâpçc, ka eïïas koríim blîve sakaltusi, un zîþ mitru gaisu mazliet garâm, tas protams, ja tev tur neveidojas kvantumos, ko ar lâpstu grâbt.
un tosols kur pazûd, vari pamçìinât aukstam motoram iepûst spiedienu dzeses sistçmâ. mikroplaisas trubâs, radiatorâ, etc vietâs karstam ir grûti atrast, tâpçc ka tosols uzreiz izgaro.

Schnitzel
09-07-2011, 13:37
Kvantumos veidojas... pçc ziemas Dþanis man bija atjaucis vaïâ to vârstu vâku un tur bija lielâ kârtâ viss vienâ ðmekâ :DD galva gan bija tîra. Iztîriju toreiz to vâku (pirms 4 mçneðiem laikam sanâk) un tagad ir tieði tâds pats - ar kârtu, kas redzama, ja paskatâs atverot koríi :D

Kaut kas tur nav labi... bet dîvaini tas, ka turpina griezties un eïïa arî tîra (ðíidra gan kâ ûdens bija pie nomaiòas... ðïakstijâs pilnîgi)

minime
09-07-2011, 17:34
kur es Rîgâ varu pçc plkst. 18-00 nopirkt 75w140 ellju blokaitim ?? :esmu_no_laukiem: :DD

Straujais
09-07-2011, 19:14
Kur aiziet trubiòa,kas nak no vakumòika-uz ieplûdes kolektoru(M52)?:|

acha
09-07-2011, 22:47
var uz e30 uzlikt MT2 sturi kas stavejusi uz e36?

pekinens
09-07-2011, 22:57
var uz e30 uzlikt MT2 sturi kas stavejusi uz e36?

nevar:(

m4z
09-07-2011, 23:12
nevar:(

vai tad nevar?man liekas ka no pirmo gadu e36 derçja

pekinens
09-07-2011, 23:26
vai tad nevar?man liekas ka no pirmo gadu e36 derçja

no 34 var.

m4z
09-07-2011, 23:55
no 34 var.

rît uzmçrîðu e30 sporta stûres pâreju uz e36,jo vislaik domâju ka der! :lol:

sikais
09-08-2011, 00:44
vai tad nevar?man liekas ka no pirmo gadu e36 derçja

pirmo gadu e34 stûres der uz e30, e36 neder.. ir izmçìinâts.

sky
09-08-2011, 10:22
Kâds var pateikt bremþu trubiòu garumus? ABS izravçts

viesic
09-08-2011, 10:33
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1990/browse/brakes/brake_pipe_rear/

zhurka
09-08-2011, 13:25
varbût kâds zin vai grib nosvçrt cik sver stock m20b25 kloíene?

wheelie
09-08-2011, 13:42
Pec ETKas 23 kg plika :hvz:

Straujais
09-08-2011, 16:07
Kur aiziet trubiòa,kas nak no vakumòika-uz ieplûdes kolektoru(M52)?:|

:(

inchs
09-08-2011, 17:58
:(

tu taèu pats esi atbildçjis uz savu jautâjumu:DD

Straujais
09-08-2011, 21:05
tu taèu pats esi atbildçjis uz savu jautâjumu:DD

Nebiju pârliecinâts,ka esmu izdarîjis paeizi.iemesls kâdçï radâs ðaubas-iespieþot grîgâ bemþu pedâli-apgiezieni krîtâs.:|

schneider
09-09-2011, 00:42
Nebiju pârliecinâts,ka esmu izdarîjis paeizi.iemesls kâdçï radâs ðaubas-iespieþot grîgâ bemþu pedâli-apgiezieni krîtâs.:|

jaaliek pretvaarsts;) standartaa oem sslangai naak

Huliits
09-09-2011, 20:21
Ir jautajums,vai ar 60mm vienu trubu visa garuma,izpludei,bus pietiekami m20b25 motoram?:rolleyes:

Rihis 335
09-09-2011, 21:04
Kâds var pateikt bremþu trubiòu garumus? ABS izravçtsIzmeeri ;)

Straujais
09-10-2011, 14:23
Help,taka man ir cetru ci.motors rku 45mm amisus,izjaucot statnes konstateju ka 45mm amji nelien ieksa. Veca amja diametrs ir 36mm. Ka tas var but?cik man bija zinams e30 ir tikai 45mm& 51mm.

ercis
09-10-2011, 14:26
Help,taka man ir cetru ci.motors rku 45mm amisus,izjaucot statnes konstateju ka 45mm amji nelien ieksa. Veca amja diametrs ir 36mm. Ka tas var but?cik man bija zinams e30 ir tikai 45mm& 51mm.

tas ir statnes ârçjais diametrs! un resnajâm - 51mm statnçm amortizatora diametrs ir ~45mm. Ir ir redzçti 4cil. e30 ar resnajâm statnçm un neventilçjamiem bremþu diskiem :)

Straujais
09-10-2011, 14:31
W
tas ir statnes ârçjais diametrs! un resnajâm - 51mm statnçm amortizatora diametrs ir ~45mm. Ir ir redzçti 4cil. e30 ar resnajâm statnçm un neventilçjamiem bremþu diskiem :)

Man statnes ieksejais dimetrs ir 36mm,veikala saka ka tadus amisus e30pirmo reizi redz,pasutij mani talak.

Straujais
09-10-2011, 15:03
Tiko parmeriju-39,50mm.
Jbrauc laikam uz srotu un japerk resnas stoikas.

Huliits
09-10-2011, 15:46
Ir jautajums,vai ar 60mm vienu trubu visa garuma,izpludei,bus pietiekami m20b25 motoram?:rolleyes:

Tiesam neviens nezin:|

tolstij
09-10-2011, 16:03
noteikti pietiks, bet ja ir stock sadalene tad jaatstaj pirmais rezonators turpat kur tas bija stokaa. ja sadalene niknaaka tad ir jarekina attalums kur likt rezonatoru, citadi motoru padariisi tikai vaargaaku

Schnitzel
09-10-2011, 18:30
Hehe... emm... man tas ðmeks zem eïïas koría pilnîgi noteikti ir nomainijis krâsu no dzeltenîgas uz sniegbaltu un krâjas PAMATÎGÂ kârtâ tur...
Ðodien zem koría skatoties izskatâs, ka tur tâ kârta jau ir vismaz kâdi 2cm un aizvakar (pirms 100km) pilnîgi noteikti bija uz pusi mazâka. Ðèups tîrs, nekas vçljoprojâm negrab un neklab, dûmu nav. Verâs kâ parasti utt.

Kâds var caur internetu nodiagnosticçt, kas tur varçtu bût noticis un kas notiks, kad tas jogurts bûs pilns vârstu vâks?

ghost
09-10-2011, 20:10
Izskataas ka tev jau pasen vareetu buut galvaa plaisa, kura pamazaam progresee (ja ar motora ventilaacijaam viss ir kaartiibaa). Neko nevaru galvot, bet ja man taa buutu, tad es domaatu sho variantu kaa pirmo.

tolstij
09-10-2011, 20:39
prieksh 2cm kaartinjas tur buutu juutami jaapazuud dzeses skidrumam:rolleyes:
man bija saab 9-5 tam bija uz elljas mertausta putas bet ne apakshaa kur elljas limeni skata bet gan augshpusee taka tvaiki celjas augshaa un kopaa ar elljas tvaikiem tadus punkjus rada, saaku pa forumiem urbties un uzraku ka tas ir populara paradiba tiem motoriem un esot pie vainas kartera ventilacija kas janomaina no jaunakas paaudzes. biezhi tadi punkji uz varstu vaka ir redzami tiem kas ljoti mazus attalumus braukaa un motors kartigi neuzsilst, vai ja ziemaa ar beigtu termostatu braukaa.
toreiz saabam arii visu pamatiigi iztiriju un tapat atri saradas atpakalj.

Schnitzel
09-10-2011, 20:49
Nemîl mani tas motors :DD

A vispâr kas notiek galvas plaisu gadîjumos, ja vnk lej klât tosolu un gâþ? Kâ viss beidzas un kâdas ir pazîmes?

Straujais
09-10-2011, 21:23
Tiko parmeriju-39,50mm.
Jbrauc laikam uz srotu un japerk resnas stoikas.

Problçma atrisinâta-iepirktas resnâs stoikas ar ventilçjamiem dieskiem,un suportiem.

gnaahh
09-10-2011, 21:43
Nemîl mani tas motors :DD

A vispâr kas notiek galvas plaisu gadîjumos, ja vnk lej klât tosolu un gâþ? Kâ viss beidzas un kâdas ir pazîmes?

'tev' galvaa bus nevis ella,bet jogurts,kursh normali nevar saellot daljas,..un pec kada laika .. :DD

sikais
09-10-2011, 21:48
'tev' galvaa bus nevis ella,bet jogurts,kursh normali nevar saellot daljas,..un pec kada laika .. :DD

a caur ko tad interesanti eïïojas daïas? :D caur vârstu vâku vai caur eïïoðanas kanâliem? :D

Kristapsb
09-10-2011, 21:49
Nemîl mani tas motors :DD

A vispâr kas notiek galvas plaisu gadîjumos, ja vnk lej klât tosolu un gâþ? Kâ viss beidzas un kâdas ir pazîmes?

vnk beigâs atdod motoru tolmeta onkulim, tas ir tâpat kâ braukt ar sliktu eïïu vai piegâzt eïïai tosolu.. cik tgd maksâ m50 galva? nemaz tik traki dârgi manuprât nesanâk tâds prieks kâ nomainît..!?

tolstij
09-10-2011, 21:57
tak ja taa draza naktu klat ellai butu emulsija karterii 100% ja taa nav tad ellojas viss normaali kaa vajag. ja parak daudz punkji saradiisies pilns zem varstu vaaka un saks spiest karterii tad gan var emulsija rasties jo ellas suuknis tos samaisis ar ellju. pamegini iztirit motoru no tiem sudiem un ventilaciju izlaist atmosfeeraa, tjip catch can uztaisiit.
kada ellja motoraa? mosh no tas kadi izdalijumi nak ara:rolleyes:

Schnitzel
09-10-2011, 22:26
Rît aizbraukðu pie Dþaòa, moð tur vçl kaut kas glâbjams, bet hvz. Nevar jau tur neko pateikt nenoòemot galvu. A ja òem galvu, tad jâslîpç, blîvi jâpçrk, skrûves. Tur varçtu dârgi beigties.

Eïïa burtiski pirms nedçïas mainîta un viskozitâte tâda pati 5w40 pilnîga sintçtika. Mainijâs tikai brends no Castrol uz Mobil. Tie puòíi man jau bija zem koría pirms 4 eïïas maiòâm un arî tagad. Pirms tam motors griezâs uz minerâleïïas (kad tika piebraukts pçc kapitâlâ) un es viòu nemazgâju, kad pârgâju uz sintçtiku. Bet nu tas jau bija ïoti sen... 2 gadi bûs. Diez vai eïïa varçtu tur bût pie vainas.

Eïïa pie nomaiòas bija melna, bez tiem puòíiem. Vienîgais kas dîvaini - bija ïoti, ïoti ðíidra. Apmçram kâ ûdens, bet lîmenis man starp eïïas maiòâm ir precîzi vienâds un nekad nav nâcies neko pieliet utt.

Kas vçl nâk prâtâ ir tas, ka es vairâk par 80 grâdiem dzinçju nesildu nekad. Man ir aizdomas, ka pie darba temp. (88+) viòð sâk tosolu çst :D Parasti "jâpielej" tikai tad, ja ir ilgâk pastâvçts koríî.

gnaahh
09-10-2011, 23:42
a caur ko tad interesanti eïïojas daïas? :D caur vârstu vâku vai caur eïïoðanas kanâliem? :D

ella + jogurts,ella + jogurts,ella + jogurts, .. un ko bus ?:D

minime
09-11-2011, 00:27
pçc m20 e34 swapa uz e30 vairs nestrâdâ pechkas ventilacija, karoche neiet ne 1,2,3 un ne pat 4 aatrums ! Kas pa vainu, varbut kko esmu palaidis garaaam ? :|

sikais
09-11-2011, 01:12
ella + jogurts,ella + jogurts,ella + jogurts, .. un ko bus ?:D

krçjums :D bett.. drîzâk kkas âtrâk notiks cits, nekâ no vârstu vâka tas viss samaisîsies..

Tuned
09-11-2011, 01:53
kur un pa kadam aptuvenam cenam varetu izhonet bloku m20b25?

ghost
09-11-2011, 11:43
pçc m20 e34 swapa uz e30 vairs nestrâdâ pechkas ventilacija, karoche neiet ne 1,2,3 un ne pat 4 aatrums ! Kas pa vainu, varbut kko esmu palaidis garaaam ? :|

Esi palaidis garaam otru mazo vadu pie startera;)

ercis
09-11-2011, 12:30
kur un pa kadam aptuvenam cenam varetu izhonet bloku m20b25?

rupjo honçðanu var gaujas ielâ.

black325
09-11-2011, 12:31
Nemîl mani tas motors :DD

A vispâr kas notiek galvas plaisu gadîjumos, ja vnk lej klât tosolu un gâþ? Kâ viss beidzas un kâdas ir pazîmes?
âtrâk izdils tas arî viss,
es lieku ka galvâ ir mikro plaisa daïçji uz izplûdes kanâliem un daïa uz vârstu telpu(esmu lîdzîgu variantu redzçjis).
karsç motoru uz vietas cik vari un skaties uz izpûtçju,varbût izdodas sajust saldo garðu.vai arî kolektorus nost un skaties pie galvas.
p.s. galvu nost un uz labu diagnostiku ;)

Schnitzel
09-11-2011, 13:18
Paldies par info :)

Schnitzel
09-11-2011, 16:15
Update :DD

http://www.bildites.lv/images/1zhdp4vcs8cfrsfb573a.jpg

http://www.bildites.lv/images/v42au1ny78jb9iv9p91s.jpg

Ðmeks jau sâk "pilçt" no vâka uz to hvz kâ to sauc melno sûdu pa kuru jâielej eïïa un redzams, ka jau ir arî lejâ, tâtad varçtu bût, ka tiek jau uz galvas :D

Good night sweet prince...

Rihis 335
09-11-2011, 19:38
JA galvas blive nav beigta tad galvu vari mest luznoos :(

gnaahh
09-11-2011, 20:33
tas to4n nav no ilga stavewana :D

Straujais
09-11-2011, 21:50
Vai 4cil un 6 cil. spidometra panelim ðtekeri ir vienâdi?(m52 swaps@e30)

abelzzz
09-11-2011, 22:18
Stekeri ir vienadi!

Rihis 335
09-12-2011, 00:39
VAi no m52 motora der kronsteini karteris un karba uz s52b32 motora ? :rolleyes:

Skets
09-12-2011, 00:52
VAi no m52 motora der kronsteini karteris un karba uz s52b32 motora ? :rolleyes:

Kâdâ kuzavâ?

Rihis 335
09-12-2011, 00:53
Kâdâ kuzavâ?

e39 tagat stav m52 doma likt no e36 3.0 vai 3.2 M motoru

minime
09-12-2011, 00:56
pçc m20 e34 swapa uz e30 vairs nestrâdâ pechkas ventilacija, karoche neiet ne 1,2,3 un ne pat 4 aatrums ! Kas pa vainu, varbut kko esmu palaidis garaaam ? :|

aktuâli !

Plus vel daèiks nerâda temperatûru ! Spidjikaa ir 6cyl chips un taho un spidometrs shancee !!! Kkas vel bija jaamaina vai vienkarði devçjs izbeidzies ?? (bruunais tuvak priekshai un zilais uz aizmuguri ?)

Skets
09-12-2011, 01:11
e39 tagat stav m52 doma likt no e36 3.0 vai 3.2 M motoru

Karteris var palikt orìinâlais no s50, par kronðteiniem nezinu,

RM1
09-12-2011, 01:14
Viss tur der, bet nu likt S50 dzinçju iekð e39 ir maigi sakot njââââââ, cik tâlu var aizdomâties cilvçki :DD

Rihis 335
09-12-2011, 09:17
Viss tur der, bet nu likt S50 dzinçju iekð e39 ir maigi sakot njââââââ, cik tâlu var aizdomâties cilvçki :DD

Nu re ka var izdomatt :DD

Vajag jaudu :rolleyes:

Skets
09-12-2011, 10:55
Nu re ka var izdomatt :DD

Vajag jaudu :rolleyes:
Liec 4.4 un bûs labi, pat TA varçsi iziet, domâju ka s50 nav tâ labâkâ izvçle, pie ðâda svara nevarçsi izmantot ðî motora potenciâlu.

davilci
09-12-2011, 13:32
Liec 4.4 un bûs labi, pat TA varçsi iziet, domâju ka s50 nav tâ labâkâ izvçle, pie ðâda svara nevarçsi izmantot ðî motora potenciâlu.
arii leetak un skana smukaaka

kkk_24
09-12-2011, 13:48
izdariit jau var, bet izklausaas taapat kaa ieks e36 ielikt m20..:DD +1 par m60/2

RM1
09-12-2011, 14:22
Nu re ka var izdomatt :DD

Vajag jaudu :rolleyes:

Jaudu vienâ augðçjâ un galçjâ punktâ??? :DD

garijs
09-12-2011, 14:41
Nu re ka var izdomatt :DD

Vajag jaudu :rolleyes:

lçtâk bûs ðito lamatu pârdot un nopirkt vietâ 540. un nez vai ieliekot ðitajâ bundþâ 4.4 L motoru ar TA viss bûs kârtîbâ. hadene tak e39 V8 arî ir cita un gan jau vçl kaut kas atðíiras!

Rihis 335
09-12-2011, 15:11
JA tur jau ta probleema ar hadeni prieksa, gribeju jau v8 bet ar visu hadenes motora mainisanu imaksaas 1000~ ls

No lietuvas M motoru var dabuut bet kada cena pat nezinu :|

Rihis 335
09-12-2011, 15:11
Jaudu vienâ augðçjâ un galçjâ punktâ??? :DD

JA par sito es domaju kad vinam nau plasa diapazona grieze un zirgi bet 3,2 itka jau normali :rolleyes:

madarsv
09-12-2011, 15:41
Domâju ka M motoru noteikti neieliksi lçtâk kâ 4.4 nomainot visu kas nepiecieðams. M motors pats par sevi dârgâks par 4.4.

Rihis 335
09-12-2011, 18:55
Sorry par offtopic

Ja labak 4.4 bet gadijas viena kibele braucu uz 333 paslidinaties un masinu uzliku uz vaaka :(:(

http://www.bildites.lv/images/st2co0lb494kxxc352vj.jpg

http://www.bildites.lv/images/tbmeen2027hyhalmdun.jpg

http://www.bildites.lv/images/kbitpdvczvjk0i1pp8u.jpg

m4z
09-12-2011, 20:07
laikam neko neiekrâmçsi vairs :(

Hancels
09-12-2011, 20:13
Malaìec. :fuck:
Mçìinâji izpausties, vai kâ? Pats jau no sevis neapgâzâs!

Rihis 335
09-12-2011, 20:32
Malaìec. :fuck:
Mçìinâji izpausties, vai kâ? Pats jau no sevis neapgâzâs!

Nu pa taudz aizgaja skrsamm

Nu nekas jataisno rokas un ar laiku buss labi

Secinajumi ielai vajag ielas masinu un braukt tikai mierigi un driftam drifta autinu :rolleyes:

Taka sitais e39 ies uz driftu ka drifta masina ;)

Rihis 335
09-12-2011, 20:32
laikam neko neiekrâmçsi vairs :(

Nu viss vel var notikt ;)

Hancels
09-12-2011, 20:44
Tev tâ uztvere biðk jocîga. Nopârdod samçrâ sportisku autiòu, e30, kuram bija 3.5 motors, ideals auto krâmçðanai, tâ vietâ nopçrk govi, ar 2.8, kurð neiet tâ, kâ gâja e30, un vel beigâs izdomâ, ka to govi vajag driftam. :D
Bûtu e30 driftam, e39 ielai. :D

Rihis 335
09-12-2011, 20:45
Tev tâ uztvere biðk jocîga. Nopârdod samçrâ sportisku autiòu, e30, kuram bija 3.5 motors, ideals auto krâmçðanai, tâ vietâ nopçrk govi, ar 2.8, kurð neiet tâ, kâ gâja e30, un vel beigâs izdomâ, ka to govi vajag driftam. :D
Bûtu e30 driftam, e39 ielai. :D

LAb tas taa ja nepareizi izdariju labi nekas

Man reali ielai ir meþð uz forvazdera strdaju :D

sikais
09-12-2011, 23:01
JA tur jau ta probleema ar hadeni prieksa, gribeju jau v8 bet ar visu hadenes motora mainisanu imaksaas 1000~ ls

No lietuvas M motoru var dabuut bet kada cena pat nezinu :|

e39 priekðas un aizm. hadene no V8 mçtâjas man garâþâ daudz maz visa.. :mhihi:

Rihis 335
09-12-2011, 23:13
e39 priekðas un aizm. hadene no V8 mçtâjas man garâþâ daudz maz visa.. :mhihi:

Bik pa velu tagat jadoma par ko citu :D

abelzzz
09-13-2011, 12:14
Kads iemesls varetu but ja ik pa bridim uznak kad smidzinataji grab ka kompensatori!? aizaugusas?

Kalnux
09-14-2011, 02:22
Iedodiet kâds izmçrus M20B25 siksnu izmçrus stûres pastiprinâtâjam un ìeneratoram.
Nemâku internetu :DD

pilots
09-14-2011, 02:42
Iedodiet kâds izmçrus M20B25 siksnu izmçrus stûres pastiprinâtâjam un ìeneratoram.
Nemâku internetu :DD
10AV0825 PS
10AV0960 generators

Kalnux
09-14-2011, 12:51
10AV0825 PS
10AV0960 generators

Tencinu!

wheelie
09-14-2011, 15:10
Kâds ir mainîjis lûkas priekðçjo blîvi? Jauno blîvi ir jâsçdina uz lîmi (kâdu?) un vai blîves nomaiòai ir jâòem lûkas paneli ârâ vai var iztikt bez?

minime
09-14-2011, 19:37
jautâjums par kartera pannu ! Kâds bûtu çrtâkais un lçtâkais diy veids ?? Skruvet priekshaa pie televizora un aizmuguree pie tam skruvitem kur stures reika saskruveta pie plaukta ?? Cik talu no kartera likt un cik biezu blekji vajag ?

pekinens
09-14-2011, 23:31
jautâjums par kartera pannu ! Kâds bûtu çrtâkais un lçtâkais diy veids ?? Skruvet priekshaa pie televizora un aizmuguree pie tam skruvitem kur stures reika saskruveta pie plaukta ?? Cik talu no kartera likt un cik biezu blekji vajag ?

varu Tev ðitâdu pârdot pa 30 ls. pilnîgi jauna. man neder, jo televizors pârtaisîts..
http://autotuning.rlm.lv/product_27.html

exx89
09-14-2011, 23:57
vai vispar ir jega metinat izputeju pie tas plaksnes kura skruvejas pie kolektora?un cik ilgi tas viss turesies tur?

davilci
09-15-2011, 01:06
varu Tev ðitâdu pârdot pa 30 ls. pilnîgi jauna. man neder, jo televizors pârtaisîts..
http://autotuning.rlm.lv/product_27.html

un jeega no vinas ir?

Kalnux
09-15-2011, 18:42
Vai m20b25 motoram pie aizdedzes ieslçgðanas jânostrâdâ benzîna sûknim?

Kur atrodas degvielas pretvârsts, kas notur spiedienu?