PDA

View Full Version : Tirdzinsh III [savējo spams]Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

skals007
04-07-2013, 00:14
Disku platums jau spçlç lomu, ta kâ diezvai kâds konkrçti pateiks. :|
Man bija 7J Et38, lîdz priekðçjai stoikai tad palika 2mm. Platâkus diskus jau ar ET30 diezvai var uzlikt, bet zinât nezinu:mhihi:

ja 9J laikam ir :emo:

Koni4jo
04-07-2013, 00:25
ja 9J laikam ir :emo:


Diskus jau tomçr raþo nedaudz turoties pie loìikas, parasti jo platâki diski, jo mazâks ET viòiem ir, ðaubos, ka 9J un kâdu ET30 ir maz iespçjams atrast:DD
Un ar flanèiem jau to var labot, ja ET par lielu, ja par maz tad gan jâkaras:D
Kaut kâ tâ:DD

Un kurð pateiks kâpçc tiek liktas ekscentriskâs bukses?:|

skals007
04-07-2013, 00:39
Diskus jau tomçr raþo nedaudz turoties pie loìikas, parasti jo platâki diski, jo mazâks ET viòiem ir, ðaubos, ka 9J un kâdu ET30 ir maz iespçjams atrast:DD
Un ar flanèiem jau to var labot, ja ET par lielu, ja par maz tad gan jâkaras:D
Kaut kâ tâ:DD

Un kurð pateiks kâpçc tiek liktas ekscentriskâs bukses?:|


ar taam excentriskajaam bukseem nedaudz izmainaas bumeranga staavoklis un lidz ar to riepas stavoklis sanak ka izmainaas "caster" +-

vari uzprasit burkaanam gan jau vinjsh zinaas;)

Burkāns
04-07-2013, 09:36
Nu tâ arî ir, pabîda ratu nedaudz uz priekðu, bet casters E30 tâ pat ir liels, to izmaiòa neko daudz neietekmç, bet ieliekot bedrç sailentblokam divreiz biezâka gumija starpâ, un vadâmîba nedaudz asâka, jo bumeranga galu tur stabilâkâ pozîcijâ, nevis gumijai pa vidu, kur ritenis var ïurkâties uz priekðu un atpakaï, tad ar ekcentru sanâk gan stabilâk gan droðâk 2 +
Moðka ir citi pamatojumi, bet es to redzu tâ.

Skets
04-07-2013, 11:56
Nu tâ gudrinieki, rekur jums rebusiòð......dotais motors s50b32,vanosa korpusâ ir skrûve, vai koríis ar seðkanti, skatît bildçs.
JAUTâJUMS, kas tas ir????kâdas funkcijas pilda, otrs jautâjums. viòð skrûvçjas no ârpuses vai no iekðuses noòemot vanosu?553555365537

???

Ozols.lv
04-07-2013, 13:14
Ienâca prâtâ, varbût vajag uztaisît pie pârdod topika, Izsoles topicu. :rolleyes: Par daudzâm detaïâm ir skaidrs cik cenu likt,bet citreiz ir labas un retas detaïas kuras negribâs atdot par sviestmaizi,bet negribâs ar cenu pârspîlçt. vienkârði pârdod par tik cik pircçjs ir gatvas pirkt. ko sakat?

Burkāns
04-07-2013, 13:24
Es par;)

Gizmit
04-07-2013, 13:26
+++

bone_itch
04-07-2013, 14:00
+1

arty
04-07-2013, 20:04
kur lai atrod ðâdu spoileri uz aizmugrçjâ loga? :|
sencim bij uz þiguïa, bet diez vai no vaz`iem derçs

http://i37.photobucket.com/albums/e79/MeesterPieter1/316/P1010004.jpg

Šuvejs
04-07-2013, 20:13
Ar fleksi var uzlikt jebkuram auto:dd

Ēvalds
04-07-2013, 21:31
mans sencis gan deviòdesmitajos ka nopirka 2106 ðo spoileri fiksi nahrenizçja:D

Burkāns
04-07-2013, 23:11
Speciâli Ðuvçjam http://www.draugiem.lv/pakruto/gallery/?pid=303213192

maikls
04-07-2013, 23:32
Ienâca prâtâ, varbût vajag uztaisît pie pârdod topika, Izsoles topicu. :rolleyes: Par daudzâm detaïâm ir skaidrs cik cenu likt,bet citreiz ir labas un retas detaïas kuras negribâs atdot par sviestmaizi,bet negribâs ar cenu pârspîlçt. vienkârði pârdod par tik cik pircçjs ir gatvas pirkt. ko sakat?

Ïoti, atbalstu ðâdu ideju !!!

Ozols.lv
04-07-2013, 23:49
Ienâca prâtâ, varbût vajag uztaisît pie pârdod topika, Izsoles topicu. :rolleyes: Par daudzâm detaïâm ir skaidrs cik cenu likt,bet citreiz ir labas un retas detaïas kuras negribâs atdot par sviestmaizi,bet negribâs ar cenu pârspîlçt. vienkârði pârdod par tik cik pircçjs ir gatvas pirkt. ko sakat?

Ko Dainis saka? :rolleyes:

Šuvejs
04-07-2013, 23:52
vajag tik izdomat kaut kadus noteikumus -cik solis utt:DD
domaju ka vari taisit augsa!

bone_itch
04-08-2013, 02:30
Nu tâ arî ir, pabîda ratu nedaudz uz priekðu, bet casters E30 tâ pat ir liels, to izmaiòa neko daudz neietekmç, bet ieliekot bedrç sailentblokam divreiz biezâka gumija starpâ, un vadâmîba nedaudz asâka, jo bumeranga galu tur stabilâkâ pozîcijâ, nevis gumijai pa vidu, kur ritenis var ïurkâties uz priekðu un atpakaï, tad ar ekcentru sanâk gan stabilâk gan droðâk 2 +
Moðka ir citi pamatojumi, bet es to redzu tâ.

Es savai ikdienas maðînai uzliku atpakaï stocku - 7dienas auto tas ir ok, ikdienai necieðama braukðana. Tas tâ "just in case". Pakaïçjâ tilta sijai lielâs bukses gan var un vajag likt no poli - juðanâ lielas atðíirîbas nav, bet kalpos mûþîgi (Ja kâds nezina, tad nomainît viòas ir normâls èakars :D).

image
04-08-2013, 02:41
Es savai ikdienas maðînai uzliku atpakaï stocku - 7dienas auto tas ir ok, ikdienai necieðama braukðana. Tas tâ "just in case". Pakaïçjâ tilta sijai lielâs bukses gan var un vajag likt no poli - juðanâ lielas atðíirîbas nav, bet kalpos mûþîgi (Ja kâds nezina, tad nomainît viòas ir normâls èakars :D).

Man gan viss bija pretei.. Saliku excentra bukses prieksa, nekadas baigas starpibas nesajutu, it ipasi ka kkas ir pa cietu... Bet aizmugurejas tilta bukses apmainit ir 10min jautajums ja esi noniemis pasu tiltu.. ;)

bone_itch
04-08-2013, 03:12
Man gan viss bija pretei.. Saliku excentra bukses prieksa, nekadas baigas starpibas nesajutu, it ipasi ka kkas ir pa cietu... Bet aizmugurejas tilta bukses apmainit ir 10min jautajums ja esi noniemis pasu tiltu.. ;)

...ja esi noòçmis paðu tiltu... :mhihi::mhihi::mhihi: No sâkuma noòem! ;)
Par priekðu - tas ko es ar to gribçju pateikt - pârlidot pâri tramvaja sliedçm vai bedrçm kïuva skaïâk un cietâk, ikdienai man nepatika ;)

Burkāns
04-08-2013, 08:46
Pie vainas nav ne poliuretâns ne ekscentrs, bet cietîba, nevajag bâzt iekðâ cietâkâs, tad jau var aizbetonçt vai piemetinât:DD:DD:mhihi::mhihi::mhihi::rolleyes:, vakar bija smuks putenis, bet ðorît forðs laiks:]

rolisdh
04-09-2013, 11:03
Kadam mos ir saplisis Makita fleksis?labprat atpirktu-po kada stavokli galvenais lai ir Makita

Uvels
04-09-2013, 11:39
kur lai atrod ðâdu spoileri uz aizmugrçjâ loga? :|
sencim bij uz þiguïa, bet diez vai no vaz`iem derçs

http://i37.photobucket.com/albums/e79/MeesterPieter1/316/P1010004.jpg

Kautkads aftermarket tunings...
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/600271_10150902252193152_744566805_n.jpg
sim konkretajam,ja nemaldos vins no kautkada e21 vinu dabuja...

GTis
04-10-2013, 15:17
Vai m20b20 sveèvadi derçs virsû m20b25?

sky
04-10-2013, 15:19
vai m20b20 sveèvadi derçs virsû m20b25?
jâ.

GTis
04-10-2013, 16:21
jâ.
Paldies!

hobo
04-10-2013, 21:21
Ir nepiecieðamîba pçc interkûlera! Jauns vai lietots nebûtu nozîmes, galvenais lai vesels! varbût kâds zin kur pameklçt par
saprâtîgâm naudâm?

Eino
04-11-2013, 18:39
interesanti vâciòi

http://farm9.staticflickr.com/8230/8539573318_1403381864_c.jpg

vilnis
04-12-2013, 00:46
Iesakiet kâdu meistaru kas nodarbojas ar disku krâsas noòemðanu izmantojot smilðu strûklu.Bûtu labi tadu,kurð var ari saremontçt nobrâzumus un sakrâsot

minime
04-12-2013, 17:50
Kur Rîgâ var iepirkt izputeja trubai liikumus ? :rolleyes:

image
04-12-2013, 18:21
Kur Rîgâ var iepirkt izputeja trubai liikumus ? :rolleyes:

Zepniekalna ielaa pie statika ir izputeju veikals ;)

Tas sanak aiz CSDD paari tramvaj sliedem un pec 300m labaja puse

ivars
04-12-2013, 19:20
Kas ir pie vainas - piedarbinâju maðînu raustoties pieleca, traki kratijâs un noslâpa. Vairs nelec, grieþ labi, pa brîdim noraustâs kâ uz lekðanu, bet nekâ. Motors m20:(

image
04-12-2013, 19:26
izklausas pec benzina neesamibas :DD

minime
04-12-2013, 19:44
Zepniekalna ielaa pie statika ir izputeju veikals ;)

Tas sanak aiz CSDD paari tramvaj sliedem un pec 300m labaja puse

Paldies, rîtdien ar fixo jaaizminâs :D

ivars
04-12-2013, 19:44
izklausas pec benzina neesamibas :DD

Tika ieliets, nedaudz, bet bija :D un kad beidzas benzîns nekad tâ nav raustîjies.

djmax
04-12-2013, 19:59
Tika ieliets, nedaudz, bet bija :D un kad beidzas benzîns nekad tâ nav raustîjies.

...benzîna sûknis iepsçjams atdevis galus.. ;)

richux
04-12-2013, 20:37
kâds no rîgas uz cçsîm nebrauc brîvdienâs???

no maikla atvestu man to sadalîtâja vâciòu! :D

Pm vai divi8600021

kars
04-12-2013, 21:01
Kas ir pie vainas - piedarbinâju maðînu raustoties pieleca, traki kratijâs un noslâpa. Vairs nelec, grieþ labi, pa brîdim noraustâs kâ uz lekðanu, bet nekâ. Motors m20:(

Man bija tieði tâ pat, tikai izbeidzâs gaitâ, tobrîd piedarbinât vçl varçja, paraustijâs un noslâpa atkal, tagat vairs nelec vispâr, pagrieþot atslçgu nekâdas skaòas no benzîna sûkòa.

ivars
04-13-2013, 00:42
Man bija tieði tâ pat, tikai izbeidzâs gaitâ, tobrîd piedarbinât vçl varçja, paraustijâs un noslâpa atkal, tagat vairs nelec vispâr, pagrieþot atslçgu nekâdas skaòas no benzîna sûkòa.

Liekas, ka ar sûkni viss kârtîbâ. Nav dzirskteles.

Varbût ir kâds no Zolitûdes, Imantas vai kaut kur netâlu, kam ir lieks m20 sveèvadu komplekts ko iedot pârbaudît?

richux
04-13-2013, 11:59
Liekas, ka ar sûkni viss kârtîbâ. Nav dzirskteles.

Varbût ir kâds no Zolitûdes, Imantas vai kaut kur netâlu, kam ir lieks m20 sveèvadu komplekts ko iedot pârbaudît?

paòem pirmais iespraud sveci galvenajâ sveèvadâ un paskaties vai vispâr no spoles nâk;)

Valdis
04-13-2013, 13:18
Kads var man ludzu paskaidrot, vai es varesu dabut savu v/n, ja jau glabashamas laiks ir pagajis un neesmu ne pagarinajis, ne iznemis vinus ara? :|

Brownie
04-13-2013, 14:24
Kads var man ludzu paskaidrot, vai es varesu dabut savu v/n, ja jau glabashamas laiks ir pagajis un neesmu ne pagarinajis, ne iznemis vinus ara? :|

Laikam paliek vecie.. ;)

Valdis
04-13-2013, 14:34
Kad biju savus nolikt glabâðana teica ka pçc gada ja neizòem vai nepagarina ir jataisa jauni numuri, izgatavoðana 19ls laikam. :D Bet nezinu vai paliek vecie vai tiek pie jauniem numura cipariem. ;)

Man paulveidigais teica, ka tos ar var pazaudet. :|

Brownie
04-13-2013, 14:36
Man paulveidigais teica, ka tos ar var pazaudet. :|

http://www.csdd.lv/lat/registracija/transportlidzeklu_registracija/ka_nonem_no_uzskaites_transportlidzekli_/?doc=694

Var palasît.. ;)

ivars
04-13-2013, 14:58
paòem pirmais iespraud sveci galvenajâ sveèvadâ un paskaties vai vispâr no spoles nâk;)

No spoles nâk, lîdz sveèvadiem tiek. Uzliku citus sveèvadus, tas pats. Varbût tad tomçr kaut kas ar to degvielas padevi. :|

richux
04-13-2013, 15:03
No spoles nâk, lîdz sveèvadiem tiek. Uzliku citus sveèvadus, tas pats. Varbût tad tomçr kaut kas ar to degvielas padevi. :|

nçe. nu tad jâskatâs.. sadâlitâjvaciòu vajag noòemt un paskatîties, kas tur ir.. moþ tas beidzies, apdedzis.. kkads kondensâts! ja dzirkstele no spoles nak, tad gan jau ka kkas ar sadalitâjvaciòu, rotoriòu... tiec 1. ar dzirksteli kârtîba! lai ir.. tad ja nelec, sâc iet tâlak..skaties, lai startçjot nâk degviela..

ivars
04-13-2013, 15:11
nçe. nu tad jâskatâs.. sadâlitâjvaciòu vajag noòemt un paskatîties, kas tur ir.. moþ tas beidzies, apdedzis.. kkads kondensâts! ja dzirkstele no spoles nak, tad gan jau ka kkas ar sadalitâjvaciòu, rotoriòu... tiec 1. ar dzirksteli kârtîba! lai ir.. tad ja nelec, sâc iet tâlak..skaties, lai startçjot nâk degviela..

Paldies. Skatîðos.

ivars
04-13-2013, 16:26
Kârtçjais jautâjums. Ir kâds pârdaugavâ kam ir atslçga, lai varçtu izskrûvçt sveces?:(

Ozols.lv
04-13-2013, 18:11
Man paulveidigais teica, ka tos ar var pazaudet. :|

Pazaudç kaut vai nokavç vienu dienu. tad jâtaisa jaunie numuri

Chikens
04-13-2013, 18:45
Kads var man ludzu paskaidrot, vai es varesu dabut savu v/n, ja jau glabashamas laiks ir pagajis un neesmu ne pagarinajis, ne iznemis vinus ara? :|Man paskaidroja, ja nepagarina tad tu tû nummuri

Valdis
04-13-2013, 19:26
Nu ja, par pasiem numuriem zinaju ka padirðas, bet vai uz papira ari vinus zaudeju? :)

Koni4jo
04-13-2013, 20:02
Nu ja, par pasiem numuriem zinaju ka padirðas, bet vai uz papira ari vinus zaudeju? :)

Uz papîra numuri paliek uz tevi tâpat, vismaz man kad nodevu glabâðanâ teica, ka termiòam iztekot izgatavojot jaunus, bet ar tiem paðiem cipariem.

arch
04-13-2013, 20:41
pirms pâris gadiem man pientbola pârbrauciens beidzâs ðâdi! http://content27-foto.inbox.lv/albums/s/speedboi/daba/peinbols.sized.jpg

braucâm no vienas vietas uz otru ar peintbola pistolçm lîdz.. paði laikam sâkâm;) lampas nopirka vietâ:P tika ðauts no 15 - 25 m attâluma! skaòa, likâs, ka stikls izbirs! citu defektu nebij, lampas tikai!

Khe pazistams auto. :DD

richux
04-13-2013, 21:01
Khe pazistams auto. :DD

tâ tgd varçtu bût ...

bone_itch
04-13-2013, 21:56
Kârtçjais jautâjums. Ir kâds pârdaugavâ kam ir atslçga, lai varçtu izskrûvçt sveces?:(
Ir, brauc ciemos ;)


Uz papîra numuri paliek uz tevi tâpat, vismaz man kad nodevu glabâðanâ teica, ka termiòam iztekot izgatavojot jaunus, bet ar tiem paðiem cipariem.
Man teica, ka pazaudç arî kombinâciju...

Jautâjums: Vai kâds, kuram ir nesçdinâts e30 var pateikt, cik augstu ir priekðçjâs arkas apakða no rata centra (Var arî augstumu no zemes, bet tad arî riepas un diska izmçrus).

ivars
04-14-2013, 22:51
Dzirkstele svecçs ir, degvielu padod, vismaz no filtra uz dzinçju, bet kâ nelec tâ nelec... kur vçl skatîties ? uz brîdi it kâ aizgâja, bet knapi knapi un ïoti raustoties un viss, pçc tam atkal nekâ :(

ozolinnss
04-14-2013, 23:09
Dzirkstele svecçs ir, degvielu padod, vismaz no filtra uz dzinçju, bet kâ nelec tâ nelec... kur vçl skatîties ? uz brîdi it kâ aizgâja, bet knapi knapi un ïoti raustoties un viss, pçc tam atkal nekâ :(

kas ir ar deveju uz klokenes? ieprieksejos postus nelasiju, bet spriezu ka manam m20 ir bijis, kad neleca briziem uzsita bet nekas neatdzivojas tad mana gadijuma bija beigts tas devejs kas nak prieksa pie ta skriemela.

Šuvejs
04-14-2013, 23:12
varbut ari vadi kas iz sprauslam iet zem kolektora,man vienreiz tur bij zalais un ari tadi pasi simptomi!

ivars
04-14-2013, 23:12
kas ir ar deveju uz klokenes? ieprieksejos postus nelasiju, bet spriezu ka manam m20 ir bijis, kad neleca briziem uzsita bet nekas neatdzivojas tad mana gadijuma bija beigts tas devejs kas nak prieksa pie ta skriemela.

to gan es neskatîjos. Var kaut kâ pârbaudît vai vaina ir viòa ? vai tikai uzliekot citu ?

ivars
04-14-2013, 23:13
varbut ari vadi kas iz sprauslam iet zem kolektora,man vienreiz tur bij zalais un ari tadi pasi simptomi!

tie ir tie ðtekeri pie sprauslâm ?

Šuvejs
04-14-2013, 23:14
viens apals stekers zem iepludes kolektora

Ozols.lv
04-14-2013, 23:14
Uz papîra numuri paliek uz tevi tâpat, vismaz man kad nodevu glabâðanâ teica, ka termiòam iztekot izgatavojot jaunus, bet ar tiem paðiem cipariem.

Es pirku auto no èaïa kuram auto numuri bija glabâðanâ. viòð bija 3dienas nokavçjis pagarinâðanu. numurus pazaudçja un es taisîju jaunus numurus ar jaunu kombinâciju ;)

martinjsh
04-14-2013, 23:15
Dzirkstele svecçs ir, degvielu padod, vismaz no filtra uz dzinçju, bet kâ nelec tâ nelec... kur vçl skatîties ? uz brîdi it kâ aizgâja, bet knapi knapi un ïoti raustoties un viss, pçc tam atkal nekâ :(
70% ka pârleca zobsiksna(ja tas ir tas pats motors ar kuru nopirki)

ivars
04-14-2013, 23:18
viens apals stekers zem iepludes kolektora

skaidrs. Paldies, paskatîðos tur arî.

ivars
04-14-2013, 23:22
70% ka pârleca zobsiksna(ja tas ir tas pats motors ar kuru nopirki)

Jâ, tas pats. Un ko tagad ? kâ dabût atpakaï? :D

nukss
04-15-2013, 00:03
Jautâjums, kâdâ cenâ var laist sedana apsildâmo sportsaizi? Protams viòa ir jânomazgâ, bet tâ stingra un nav izsçdçta! Bildes 5636563556375638

Koni4jo
04-15-2013, 00:09
Neizsçdçts pasaþiera krçsls nav nekâds ûber retums, tad cenu var uzsist tik uz tâ rçíina, ka ir apsilde:DD
Neeksperta skatîjums, ka kâdi 25ls, jo muguras tâpat nav un netîrs, protams, pieòmot, ka tâapsilde vçl strâdâja:|

TTD
04-15-2013, 00:12
Jâ, tas pats. Un ko tagad ? kâ dabût atpakaï? :D
Kâ ko? Òem nost zobeni un pârliec pareizi. Kad zobene ir nost, paskati vai nav plaisâjusi, ja ir, tad pçrc to un spriegotâju arî.

EDIT: vispirms uzliec sadaleni uz atmetkas un paskaties uz kloíenes atmetku vai maz ir pârlekusi.

Šuvejs
04-15-2013, 00:14
10-15ls nu max 20 ja butu aizmugure

Koni4jo
04-15-2013, 00:14
Es pirku auto no èaïa kuram auto numuri bija glabâðanâ. viòð bija 3dienas nokavçjis pagarinâðanu. numurus pazaudçja un es taisîju jaunus numurus ar jaunu kombinâciju ;)

Tad piedoðanu, laikam bûðu par kaut ko citu domâjis, kad meièa CSDD man to stâstîja:mhihi:

ivars
04-15-2013, 00:18
Kâ ko? Òem nost zobeni un pârliec pareizi. Kad zobene ir nost, paskati vai nav plaisâjusi, ja ir, tad pçrc to un spriegotâju arî.

EDIT: vispirms uzliec sadaleni uz atmetkas un paskaties uz kloíenes atmetku vai maz ir pârlekusi.

Paldies. ;)

nukss
04-15-2013, 00:28
10-15ls nu max 20 ja butu aizmugure

Ok paldies, apsilde strâdâ un ir visi plastmasi un aizmugure, pârtaisîðu par kupejas, nomazgâðu un tad likðu sev;)

Nu tad vârdusakot, kas ðeit tirgo nopistas un vçl pa 50ls, ir kopâ ar Gagarinu kosmosâ bijuði! :DD

Šuvejs
04-15-2013, 00:38
butu no kupejas varetu prasit vairak!

nukss
04-15-2013, 00:47
butu no kupejas varetu prasit vairak!

Pieïauju domu, ka viòð ir no kupejas, jo tiku pie izjaukta un kâds iepriekð tur ir òemis nost to aizmuguri un tiko atradu ruèku.

sikais
04-15-2013, 09:18
kâds ir sîkâk informçts par pasâcienu 6dien Rullîtî? vairâk drifts interesç, kâda norise u.t.t. :rolleyes:

arch
04-15-2013, 20:20
Kads veretu pateikt kur pirkt labak skruvju limi lai nesanak ta pat ka RM1 ka tubinja tuksha? :DD

maikls
04-15-2013, 21:45
Meklçjam kâdu strâdât griboðu cilvçku!
Prasîbas nekâdas diþâs nav, vçlams runât valsts valodâ, un kaut kâdu sapraðanos ar autiòiem
Priekðroka cilvçkam kas ir ar e30 uz Tu!
Darbs:
Standarta autoservisa darbiòi
e30 izjaukðana
swap projekti utt...
Vieta: sadovòikova iela 14

Ja pats nevçlies, varbût vari ieteikt kâdam, vai ietikt kâdu! ;)
26595412

bone_itch
04-15-2013, 23:45
Cik var prasît par m20b23 ar pilnîgi visu ar oriìinâlo nobraukumu zem 150k?

martinjsh
04-15-2013, 23:59
Jâ, tas pats. Un ko tagad ? kâ dabût atpakaï? :D

vârsti bûs lîki:D
nu neko,jamaina motoru vai galvu:D
ja atceries sadalenei un rokeriem jau pusgadu atpakaï bija piz....c :D

abit
04-16-2013, 00:15
Cik var prasît par m20b23 ar pilnîgi visu ar oriìinâlo nobraukumu zem 150k?

tâda reâli nemz nav :D vai 2. aplî tikai 150 nobraukts? :DD

wheelie
04-16-2013, 00:28
ehh cik feini bija izlaist lîkumu ar e30 pec vairâku mçneðu pârtraukuma :naac: :kartings: oldschool: :mhihi:

bone_itch
04-16-2013, 00:32
tâda reâli nemz nav :D vai 2. aplî tikai 150 nobraukts? :DD

Maðîna ir >10 gadus stâvçjusi, tâ kâ es spçju tam râdîjumam noticçt.

Castor
04-16-2013, 01:24
Cik var prasît par m20b23 ar pilnîgi visu ar oriìinâlo nobraukumu zem 150k?

Kas ar rûsu? Dodu 150ls :DD

abit
04-16-2013, 08:54
motorâ nav rûsa iemetusies iekðpusç tik ilgi stâvot?

bone_itch
04-16-2013, 18:55
motorâ nav rûsa iemetusies iekðpusç tik ilgi stâvot?

Nçesmu skatîjies, kas lâcim vçderâ, motors stâvçja maðînâ zem aizvçrtas haubes, bet ne uz asfalta. Neesmu vçl pielaidis, bet kloíene var izgriest tâ, kâ pieklâjas. To jau pârbaudît var tikai noceïot galvu?

Ir kâds, kas var aizdot/pârdot motora vadus priekð tâda motora - mançjie ir pârrîvçjuðies pie ugunssienas cauruma

sikais
04-17-2013, 18:52
Kâds varbût zin, vai pie kâda varbût iespçjams no 5dienas vakara lîdz 6dienai noparkot treileri ar gâþamo auto Jelgavâ? :rolleyes:

arty
04-17-2013, 19:34
Kâds varbût zin, vai pie kâda varbût iespçjams no 5dienas vakara lîdz 6dienai noparkot treileri ar gâþamo auto Jelgavâ? :rolleyes:

Noliec DUS`â kâdâ, nekas nenotiks ;) pietam, ja ir vçl paredzçta vieta smagajiem, tad vispâr pa pirmo

btw, pado ziòu, ja bûs pieejams tralis aizbraukt pakaï manam krabim. Es 5dien uz nedçïu dodos uz Maltu, bet forumâ gaò jau ielîdîðu PM`us pârbaudît ;)

bone_itch
04-18-2013, 00:14
Iedodiet kâds infu, cik jâbût ir kompresijai siltam turbodîzelim

olmon
04-18-2013, 00:29
gribat nopelnît garðîgu aliòu?:D
varbût kâdam ir diagnostikas ðtepselis? vajag pieslçgt dîzeli, maita nelec, nevaru saprast kur gïuks :|

sikais
04-18-2013, 02:59
Noliec DUS`â kâdâ, nekas nenotiks ;) pietam, ja ir vçl paredzçta vieta smagajiem, tad vispâr pa pirmo

btw, pado ziòu, ja bûs pieejams tralis aizbraukt pakaï manam krabim. Es 5dien uz nedçïu dodos uz Maltu, bet forumâ gaò jau ielîdîðu PM`us pârbaudît ;)

tralis bûs, bet âtrâkais tieku pakaï ne âtrâk par nâkamâs nedçïas nogali... :rolleyes:

Tauta runâ, ka itkâ turpat Rullîtî boksos varot atstât..

arty
04-18-2013, 04:18
Vel jo labak, tad ari es busu atpakal un varesim visu sarunat ;)

Straujais
04-18-2013, 14:28
Kas varçtu bût par vainu M52B25 dzinçjam,simtomi ðâdi:
Respektîvi kad dzinçjs ir auksts, tad strâdâ viss perfekti, kad sasniedz darba temperatûru, tad atslçdzâs viens cilindrs, laikam 6tais, ja skatâs no dzinçja priekðpuses, pçdçjais.

Bet dodot mizâ, treðais, ceturtais robs virs 50km/h atkal aiziet!

sveces, eïïa ir jauni, gaisa masas merîtaju (ne orìinâlo) arî uzliku, jo vecais negâja.

Slçdzot pie kompja, kad biju UK, uzrâdîja kïûdu abas lamb-zondes, vanos, 3 mçrîtâji (tad jau sapratu, ka gaisa masas, nomainot bija bûtiski labâk)

UK kad dzinçjs negâja, biju izvilcis spoli un tâ visa bija eïïâ tanî stobra, kas iet/neiet sobrîd, ieliku papîru, pârbaudît pçc noslaucîðanas, eïïu nedzina.

Kâdi ieteikumi, ko var izdarît? Dzinçjs strâdâ klusi, precîgi, dzeòu nav, eïïu un tosolu nerij
P.s. nav mans drapaks,èoms palûdza uzjautât.

Digital
04-18-2013, 15:54
Kas varçtu bût par vainu M52B25 dzinçjam,simtomi ðâdi:
Respektîvi kad dzinçjs ir auksts, tad strâdâ viss perfekti, kad sasniedz darba temperatûru, tad atslçdzâs viens cilindrs, laikam 6tais, ja skatâs no dzinçja priekðpuses, pçdçjais.

Bet dodot mizâ, treðais, ceturtais robs virs 50km/h atkal aiziet!

sveces, eïïa ir jauni, gaisa masas merîtaju (ne orìinâlo) arî uzliku, jo vecais negâja.

Slçdzot pie kompja, kad biju UK, uzrâdîja kïûdu abas lamb-zondes, vanos, 3 mçrîtâji (tad jau sapratu, ka gaisa masas, nomainot bija bûtiski labâk)

UK kad dzinçjs negâja, biju izvilcis spoli un tâ visa bija eïïâ tanî stobra, kas iet/neiet sobrîd, ieliku papîru, pârbaudît pçc noslaucîðanas, eïïu nedzina.

Kâdi ieteikumi, ko var izdarît? Dzinçjs strâdâ klusi, precîgi, dzeòu nav, eïïu un tosolu nerij
P.s. nav mans drapaks,èoms palûdza uzjautât.

Nomaini dzinçja temperaturas devçju(zilo)

Straujais
04-18-2013, 15:56
Nomaini dzinçja temperaturas devçju(zilo)

Kur viòu atrast,kâ izskatâs?

daawels
04-18-2013, 17:29
Uzgaju Letinu e30 zoonaa

http://www.e30zone.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=229068&postdays=0&postorder=asc&start=0

ivars
04-18-2013, 20:57
Ir daudz daþâdu veidu un izmçru, laikam frçzes, nezinu ko ar to visu iesâkt. :D ir kâda îpaða vieta kur pieòem, vai arî pa taisno metâllûþòos? :D

Ieskatam nobildçju daþas.

http://www.bildites.lv/images/3udnq0vy247q5psg9orl.jpg

Koni4jo
04-18-2013, 22:03
Ir daudz daþâdu veidu un izmçru, laikam frçzes, nezinu ko ar to visu iesâkt. :D ir kâda îpaða vieta kur pieòem, vai arî pa taisno metâllûþòos? :D

Ieskatam nobildçju daþas.

http://www.bildites.lv/images/3udnq0vy247q5psg9orl.jpg


Tu viòas tâ kâ tirgo vai kâ? Ja tâ, tad pa cik:D

ivars
04-18-2013, 22:10
Tu viòas tâ kâ tirgo vai kâ? Ja tâ, tad pa cik:D

Ja kâdam vajag, tad varu pârdot :D Cenu nez, PM sarunâsim. :D

Gekons
04-18-2013, 23:17
Tâtad uz brîvdienâm vajag ðâdu komplektu. Nopirkt (to, kas ir apvilkts 3/16 ) , aizòemties visu komplektu.
5694
Nolûza tas,kas domâts 5mm bremþu trubiòai. Vai arî kâds var pateikt, kur ðâdu komplektu ieíert zem 50ls, kas arî iztur slodzi!!! Vçlams Âgenskalna rajonâ.

Pm vai labâk 25908508 (vari atsûtît sms- atzvanîðu) .

bone_itch
04-19-2013, 01:10
Tâtad uz brîvdienâm vajag ðâdu komplektu. Nopirkt (to, kas ir apvilkts 3/16 ) , aizòemties visu komplektu.
5694
Nolûza tas,kas domâts 5mm bremþu trubiòai. Vai arî kâds var pateikt, kur ðâdu komplektu ieíert zem 50ls, kas arî iztur slodzi!!! Vçlams Âgenskalna rajonâ.

Pm vai labâk 25908508 (vari atsûtît sms- atzvanîðu) .

Lçtais gals maksâ 10-20ls un, ja pareizi ar viòu darbojas, vara trubiòâs nenolûzt, òerþu locit gan nav mçìinâts
http://www.salidzini.lv/search.php?q=brem%C5%BEu+cauru

bone_itch
04-19-2013, 01:14
Es, pie viena, varu iemest, ka man ir krievu raþojuma virpas grieþòu komplekti, labie un kreisie, kopâ kkâdi 20 gabali. Kkad bija plâns virpoties, bet vairs nav aktuâli. Kkad varu arî sabildçt, ja kâdam interesç, PM - sarunâsim.
Bilde ieskatam, lai saprastu, par ko ir runa :)
http://img.zl.lv/infopage/photos/vakba-sia_b1asv_03_628x471.jpg

Ozols.lv
04-19-2013, 09:18
Lçtais gals maksâ 10-20ls un, ja pareizi ar viòu darbojas, vara trubiòâs nenolûzt, òerþu locit gan nav mçìinâts
http://www.salidzini.lv/search.php?q=brem%C5%BEu+cauru

metâla trubas var locît tikai es valcçjamo vietu ar tehnisko fçnu uzkarsçju.

richux
04-19-2013, 13:37
Sveiki! mums te ir kâds, kas ar veloremontu nodarbojâs vai kâdam kâds paziòa??

man vajadzîgas pâris detaïas.. varbût var zem veikalu cenâm vai kka tâ.. uzmetat Pm ja kâds ir..;) tad aizsûtîðu bildi ar velo, kâds ir un pastâstîðu ko vajag;)

sikais
04-19-2013, 20:36
Sveiki! mums te ir kâds, kas ar veloremontu nodarbojâs vai kâdam kâds paziòa??

man vajadzîgas pâris detaïas.. varbût var zem veikalu cenâm vai kka tâ.. uzmetat Pm ja kâds ir..;) tad aizsûtîðu bildi ar velo, kâds ir un pastâstîðu ko vajag;)

uzprasi lietotâjam Abit, moð viòð zin kâdu, vai pats var dabût ;)

richux
04-19-2013, 20:53
uzprasi lietotâjam Abit, moð viòð zin kâdu, vai pats var dabût ;)

ok! starp citu paldies par vâciòu! viss iet:) tik izdedzis gan nejçgâ, bet tas po.. ;)

RM1
04-20-2013, 01:47
Useris #norcha# òemâs ar velo lietâm :)

abit
04-20-2013, 02:08
Useris #norcha# òemâs ar velo lietâm :)
ja kas, 7dien visi aicinâti :D
http://www.downhill.lv/wp-content/uploads/lda_dh_1posms_riekstukalns_plakats_web1200_2.jpg

bone_itch
04-20-2013, 02:13
Ir vesela kaudze ar visâdiem krievu lîdzekïiem, krâsâm, lakâm, smâíiem un zazin ko vçl ne, viss ap un par automaðînâm. Jautâjums, vai ir kâds specifisks lîdzeklis, ko, ja atrod, tieðâm ir vçrts paturçt - tip kkas, kas tagad îsti nav pieejams, varbût dikti dârgs un ir kkas tieðâm labs??? :D
P.S. Es vnk taisos izmest kkâdus 2 m3 ar visâdiem íopsîðiem :DD

sikais
04-20-2013, 04:58
ok! starp citu paldies par vâciòu! viss iet:) tik izdedzis gan nejçgâ, bet tas po.. ;)

otrs bij vçl vairâk izdedzis, citus neatrada... :(

Gustiņš
04-21-2013, 23:38
kurð teica ka nav r15 e30 bottlecapi? :DD

http://i1226.photobucket.com/albums/ee411/redlich123/7763B849-8DA6-43F8-8A8C-4DFBEC8A0684-1787-000001DA402B8B0C.jpg

Šuvejs
04-21-2013, 23:51
saskruveti?!sevar isti saredzet

Gustiņš
04-21-2013, 23:54
itkâ iemetinâti vidi kkâdos 5er 15'' diskos ;)

JMT
04-22-2013, 00:06
Masîvas pûles, lai panâktu briesmîgus diskus citâ izmçrâ. :|

bone_itch
04-22-2013, 00:24
Teiciens, kâ kulaks uz acss :D

Šuvejs
04-22-2013, 00:37
citu krasu un zemakas riepas butu laaga!

Gustiņš
04-22-2013, 00:44
Manuprât normâli diski :rolleyes:
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=285980

pekinens
04-22-2013, 00:51
http://img838.imageshack.us/img838/7136/bottlecapso.jpg

ValtersD
04-22-2013, 23:43
Esat izpalîdzîgi un nobalsojat!

Noteikumi nav mainîjuðies, joprojâm iespçjams atdot vienu balsi no draugiem.lv profila, un vçl papildus balsis skaitâs no katra mobilâ telefona.

http://www.draugiem.lv/special/labiedarbi/?project=596
http://www.labiedarbi.lv/lv/balso_par_projektu/Junioru-kauss-2013.html

Atvainojiet par spamu, bet tieðâm vajag cilvçku palîdzîbu, lai dabûtu finansçjumu! :]

pekinens
04-22-2013, 23:54
iesakiet kâdu labu virpotâju Rîgâ, kurð izòçmuma kârtâ varçtu uzvirpot vienu ðtruntu. visi tik aizòemti, ka pzdc vienkârði..

ghost
04-22-2013, 23:55
Ar virpotaajiem taa ir ar visiem :D

Ozols.lv
04-22-2013, 23:56
iesakiet kâdu labu virpotâju Rîgâ, kurð izòçmuma kârtâ varçtu uzvirpot vienu ðtruntu. visi tik aizòemti, ka pzdc vienkârði..

uz krustpils ielas ir viens virpotâjs,auto restaurçtâjs. ja vajag varu iedot kontaktus.

pekinens
04-23-2013, 00:05
dodiet tik ðu tos kontaktus, jo vairâk , jo labak...

bone_itch
04-23-2013, 01:01
dodiet tik ðu tos kontaktus, jo vairâk , jo labak...

Imantâ arî ir viens meistars, tikai nezinu viòam numuru. Tusçjas pie manas garâþas - kleistu 39

Kurlis
04-23-2013, 20:53
Masîvas pûles, lai panâktu briesmîgus diskus citâ izmçrâ. :|

Atlikt dirðanu :mhihi:

http://img716.imageshack.us/img716/6674/fela1d.jpg

Hancels
04-23-2013, 21:02
Bottlecapiem nav ne vainas, labâk ar tâdiem, nekâ ar bleíiniekiem!

Koni4jo
04-23-2013, 21:04
Bottlecapiem nav ne vainas, labâk ar tâdiem, nekâ ar bleíiniekiem!

Ka nav ta nav, kalpaki FTW:mhihi:

Ēvalds
04-23-2013, 21:25
un tagad visi dirsçji pret bmw apdirðâs:D
www.delfi.lv/bizness/pasaule/petijums-20-pasaules-kompanijas-ar-vislabako-reputaciju.d?id=43257229

vilnis
04-23-2013, 23:34
Kas ðie pa lukturiem ko te tirgo?Hellas tumðâs?
http://www.**************/lv/galvena?page=shop.browse&category_id=40

EsKaspars
04-23-2013, 23:38
salabo adresi

vilnis
04-23-2013, 23:40
Kas ðie pa lukturiem ko te tirgo?Hellas tumðâs?
http://www.**************/lv/galvena?page=shop.browse&category_id=40

Neiet tas links.Karoè b.i.mmershop tirgojas tumðie lukturi priekðçjie,tik isti nevar saprast vai hella vai paìopkas.íipa 149ls.Moðka kâds ir skatijies vai pircis.

Grieķis
04-24-2013, 01:18
pat neskatoties linku, peec cenas var pateikt ka nav hellas dodu 101 % :mhihi:

sikais
04-24-2013, 01:59
kâds varbût zin, kas ðie par diskiem? Uz diska tik vien kâ kaut kâds RIM, Made in England, 7,5J R16 et37. :rolleyes:
http://content28-foto.inbox.lv/albums/m/maarcha88/2013/SAM-0322.sized.jpg
http://content28-foto.inbox.lv/albums/m/maarcha88/2013/SAM-0324.sized.jpg

Burkāns
04-24-2013, 07:56
Varu paèukstçt, ja uz diskiem ir uzrakstiòð, kurð izskatâs pçc "JIL", tad diski ir labi, tas standarts ir nikns, ja uz diskiem tâda, nav tad neieteiktu tâdus pirkt-lietot, izòemot ja tie ir kaut kâdi spec-homemade-super puper hvz.

Ēvalds
04-24-2013, 08:09
,,wulf race wheels,, tâdi kâ mani vecie r17

e30fanatic
04-24-2013, 14:07
Tâdi paði r17 ir arî uz piecâm skrûvçm, nezinu gan kas par nosaukumu.


Varbût ðeit kâds var pateikt, kur lai tiek pie kaprona tîkla ar 5-7mm acîm?
Man te pilnîgs deficîts :|

Nfected
04-25-2013, 00:35
Ðíiet beidzot Latvijâ kâds to bûs paveicis!

5747

marrs
04-25-2013, 00:49
redzets kadu gadu jau atpakaï ðis piekabes veids ðim busam

Ēvalds
04-25-2013, 01:02
èomam palûdzu lai uzliek izsolç vienâ likmi un izsoli vinnçjâm, bet pârdevçjs nav norâdîjis sûtîðanas izmaksas kautgan sûta pa visu pasauli. pierakstîjâm privâto ðis neatbild jau 2 dienas. kâ pareizâk rîkoties?

sky
04-25-2013, 01:04
Sveiki. Problçma tâda, ka nerâda panelî dzinçja temp., esmu mainijis i spidometrus i daèikus, bet bez temperatûras pietiek braukât.
Kâdas krâsas vads/vadi iet no spidometra uz droðinâtâj kasti un no kastes uz daèiku vai tur viss savâdâk notiekâs? No elektronikas neko daudz nejçdzu.
Vai râdîtu temp., ja aizvilktu no spidometra uz daèiku pa taisno(ieliekot starpâ droðinâtâju)?
Diezgan steidzami, atklâðana tuvojas

dainiiz
04-25-2013, 01:15
èomam palûdzu lai uzliek izsolç vienâ likmi un izsoli vinnçjâm, bet pârdevçjs nav norâdîjis sûtîðanas izmaksas kautgan sûta pa visu pasauli. pierakstîjâm privâto ðis neatbild jau 2 dienas. kâ pareizâk rîkoties?


Drosi vien ka ielikt bmw power uzmeteeju sadalaa, aatri atradiis:))

Ja neatbildees tuvaakajaa laikaa, tad vienkaarshi zaagjis un viss

dzosua
04-25-2013, 01:34
kâds varbût zin, kas ðie par diskiem? Uz diska tik vien kâ kaut kâds RIM, Made in England, 7,5J R16 et37. :rolleyes:
http://content28-foto.inbox.lv/albums/m/maarcha88/2013/SAM-0322.sized.jpg
http://content28-foto.inbox.lv/albums/m/maarcha88/2013/SAM-0324.sized.jpg

Tsw hockenheim

image
04-25-2013, 02:02
èomam palûdzu lai uzliek izsolç vienâ likmi un izsoli vinnçjâm, bet pârdevçjs nav norâdîjis sûtîðanas izmaksas kautgan sûta pa visu pasauli. pierakstîjâm privâto ðis neatbild jau 2 dienas. kâ pareizâk rîkoties?

Parbaudi vai nav updeitota sutisanas cena, ka ari ir funkcija "Request Total" kas nozime ka pardevejam janorada sutisanas izmaksas

skals007
04-25-2013, 22:40
kaads izmisigi censhaas pardot http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-325-kupe-1990-benzinas-2871688.html :D:D

Ēvalds
04-25-2013, 23:50
kad lv kâds saòemsies un uzliks sev ðâdus diskus?
i302.photobucket.com/albums/nn116/Heydriyan/IMAG0985_zpsc9d9125b.jpg
starpcitu, image viòus arî var pârurbt?

image
04-25-2013, 23:56
kad lv kâds saòemsies un uzliks sev ðâdus diskus?
i302.photobucket.com/albums/nn116/Heydriyan/IMAG0985_zpsc9d9125b.jpg
starpcitu, image viòus arî var pârurbt?

ja var

Šuvejs
04-26-2013, 00:02
kad lv kâds saòemsies un uzliks sev ðâdus diskus?
i302.photobucket.com/albums/nn116/Heydriyan/IMAG0985_zpsc9d9125b.jpg
starpcitu, image viòus arî var pârurbt?kuss:D

Ēvalds
04-26-2013, 00:11
kuss:D

spalil kantoru:D

Nfected
04-26-2013, 00:27
Pa cik varçtu notirgot tieðam labu FL 2door, pussaliktâ stavoklî, ar m50b25, lielo bloíi, iedomâtas âdas salonu?

TTD
04-26-2013, 00:31
Pa cik varçtu notirgot tieðam labu FL 2door, pussaliktâ stavoklî, ar m50b25, lielo bloíi, iedomâtas âdas salonu?
Kâ izpauþas iedomâtas âdas salons? :DD Tu tâ kâ iedomâjies, ka ir âda? :DD

Ēvalds
04-26-2013, 00:33
pçc ðizofrçnijas oþ:D

Ozols.lv
04-26-2013, 00:35
Pa cik varçtu notirgot tieðam labu FL 2door, pussaliktâ stavoklî, ar m50b25, lielo bloíi, iedomâtas âdas salonu?

un kâ saprast ''tieðâm labu'' ? domâju sâkot no 500ls atkarîbâ kâds visam ir stâvoklis un kâdas ekstras. ja labs lsd bloíis tad to es nopirktu :)

Koni4jo
04-26-2013, 00:42
un kâ saprast ''tieðâm labu'' ? domâju sâkot no 500ls atkarîbâ kâds visam ir stâvoklis un kâdas ekstras. ja labs lsd bloíis tad to es nopirktu :)

Man ar pusliktu saistâs tâ melnâ kupeja, kura tirgojâs ziemâ ar LED lampâm aizmugurç un tâ itkâ pa 600 aizgâja:D

TTD
04-26-2013, 09:31
Kâds zin, ka ðî ir par lûpu?
http://img.photobucket.com/albums/v239/641215/DSC02271Medium.jpg

bone_itch
04-26-2013, 12:00
Pa cik varçtu notirgot tieðam labu FL 2door, pussaliktâ stavoklî, ar m50b25, lielo bloíi, iedomâtas âdas salonu?

Kas traucç salikt?
Ieliec bildes, detalizçtu komplektâciju - tad bûs redzams, kas un kâ

Valdis
04-26-2013, 16:02
Kurð lietotâjs kaut ko saprata no fotoðopa? Vajag uzlikt diskus, apskatîties kâ izskatâs. Par atalgojumu sarunâsim. :)

Kurlis
04-26-2013, 16:12
Atsûti, ko Tev vajag uz PM, ja bûs laiks, sataisîðu ;)

abit
04-26-2013, 16:15
Atsûti, ko Tev vajag uz PM, ja bûs laiks, sataisîðu ;)

Labâk izbrîvç laiku un atvelcies pçc atsaites :DD

Kurlis
04-26-2013, 17:03
Tik grûti ir man atzvanît ? :DD Noskaiti naudu, man vnk tagad nav ne skaidrâ, ne uz kartes (ne arî pâlî un uz globusa) :(
Vçlâk ieskrieðu savâkt vai arî vakarâ no tevis

PRETTY PLEAAAAAAAAAASE !?

abit
04-26-2013, 18:06
Tik grûti ir man atzvanît ? :DD Noskaiti naudu, man vnk tagad nav ne skaidrâ, ne uz kartes (ne arî pâlî un uz globusa) :(
Vçlâk ieskrieðu savâkt vai arî vakarâ no tevis

PRETTY PLEAAAAAAAAAASE !?

Opeïu rezerves daïas netiek piegâdâtas izmantojot kurjerpasta pakalpojumus :(
:DD

z@Ic
04-26-2013, 22:18
chau! vai nevaretu pateikt shi lieta ir vertiga , kas atrodas zem haubes ??5759 5760

Ozols.lv
04-26-2013, 22:25
chau! vai nevaretu pateikt shi lieta ir vertiga , kas atrodas zem haubes ??5759 5760

Viss kas e30 ir labâ stâvoklî ir vçrtîgs,bet liels deficîts tas nav :rolleyes:

z@Ic
04-26-2013, 22:38
biju domajis nevis vertigs, bet deficits, a okey tad buus jaliek savam

bone_itch
04-26-2013, 23:04
biju domajis nevis vertigs, bet deficits, a okey tad buus jaliek savam

Vajadzçtu jau itkâ bût otrâdâk :DD

z@Ic
04-26-2013, 23:08
Vajadzçtu jau itkâ bût otrâdâk :DD

nu tad vertigsdeficits, ta buus pareizak :) sorry

Ritvars
04-27-2013, 01:19
kad lv kâds saòemsies un uzliks sev ðâdus diskus?
i302.photobucket.com/albums/nn116/Heydriyan/IMAG0985_zpsc9d9125b.jpg
starpcitu, image viòus arî var pârurbt?

Vai tik Jurcis jau nav kautko tâdu izdarijis..

Ēvalds
04-27-2013, 20:35
Vai tik Jurcis jau nav kautko tâdu izdarijis..

noup:p mums ar jurci biðku lielâki:D

Burkāns
04-27-2013, 21:05
Uzðâva asini:| ieliek sludekli bez numura un vçl lecâs.

BMWe30 (http://www.e30.lv/member.php?3649-BMWe30)
http://www.e30.lv/images/statusicon/user-offline.png
Junior Memberhttp://www.e30.lv/images/reputation/reputation_balance.pngJoin DateJan 2012Posts11

http://www.e30.lv/images/icons/icon1.png lietas

Pârdodu ðâdu stûri http://www.bildites.lv/viewer.php?fi...6ap99mx8sj.jpg (http://www.bildites.lv/viewer.php?file=awkk0u7xwy6ap99mx8sj.jpg) bez bojajumiem. 10ls
Pârdodu sporta stûres pâreju 10ls no e36 vai manu pret e30 pâreju.Pazvani par to stûri!
Braucu uz frizçtavu moð pieskrienu un paòemu, ja kas tad Rîga,
29442707


Baigi sviestaini esi uzraxtijis,kapec man butu jazvana,ja tev vaig ?

vai nu es tavu domu nesaprotu.


Burkâns: Ja tu pipïuk pierakstîtu telefona numur pie sludinâjuma, tad piezvanîtu es, un pirms dirs, pats rakstît iemâcies, un nahuj tu liec sludinâjumu, ja tev nevajag pârdot, iespraud to stûri sev dirsâ.Edit: Èalis atvainojâs viss OK Miers un Bçrziòð Peace

Koni4jo
04-27-2013, 21:33
Protams, no offence, bet man izskatâs, ka abiem jâpiestrâdâ pie saziòas, vai kâ to vçl lai nosauc, manierçm:mhihi:
Bet cik novçrots liela daïa cilvçku nejçdz nedz normâli sludekli ielikt, nedz arî izlasît kâdu jau ieliktu.:mhihi:
P.S. pârgudro dirðanu neòemt vçrâ, man vienkârði garlaicîgi:DD

Koni4jo
04-27-2013, 22:32
Kâdam nav zinâms vai pirkuma uzziòai ir kâds derîguma (noilguma) termiòð pçc kura tâ vairs nav derîga?
Íip nopirkta maðîna, kura noòemta no uzskaites un dabûta pirkuma uzziòa, bet vis tas pasâkums jau krietni ilgu laiku (trîs gadus) stâv sçtmalç tad brînos vai ir iespçjams viòu vçl reìistrçt:DD

Šuvejs
04-28-2013, 00:07
nezinu cik ilgi vina deriga,bet braukt ar vinu var 5.dienas!

skals007
04-28-2013, 03:01
Kâdam nav zinâms vai pirkuma uzziòai ir kâds derîguma (noilguma) termiòð pçc kura tâ vairs nav derîga?
Íip nopirkta maðîna, kura noòemta no uzskaites un dabûta pirkuma uzziòa, bet vis tas pasâkums jau krietni ilgu laiku (trîs gadus) stâv sçtmalç tad brînos vai ir iespçjams viòu vçl reìistrçt:DDpirkshanas pardoshanas akts ljaut parvietoties ar auto 5 dienas veelaak nevar braukt bet vaig registreet kad vari,

galvenais laikam lai csdd no registra araa neiznjem bet tas notiek ja peedejos 5 gados ar auto nav veiktas nekaadas darbibas saistitas ar csdd iestaadi

hobo
04-28-2013, 15:23
Sveiki!
Ir vajadzîba pçc signalizâcijas komplekta! Varbût kâds var pateikt kur meklçt jaunu, kvalitatîvu signalizâciju par saprâtîgâm naudâm? :|
un kas man vçl papildus bûs jâmeklç, ja man nav pat centrâlâs? kkâdi motoriòi? es tieðâm ðo lietu nesaprotu :D

djmax
04-28-2013, 18:10
Sveiki!
Ir vajadzîba pçc signalizâcijas komplekta! Varbût kâds var pateikt kur meklçt jaunu, kvalitatîvu signalizâciju par saprâtîgâm naudâm? :|
un kas man vçl papildus bûs jâmeklç, ja man nav pat centrâlâs? kkâdi motoriòi? es tieðâm ðo lietu nesaprotu :D

Da labi, e30 vai tad bija arî bez centrâlâs? :o

hobo
04-28-2013, 18:14
Da labi, e30 vai tad bija arî bez centrâlâs? :o

man lîdz ðim visas durvis bija jâslçdz atsevisíi un noraujot apðivkas pie slçdzenes nenâk nekâdi vadi, kur nu vçl mehânisms kas aizslçgtu visu reizç ciet :D
es tâpçc jautâju, jo cik noprotu tai padarîðanai vajadzçtu nâkt kopâ ar elektrîbu :DD

TTD
04-28-2013, 18:15
Da labi, e30 vai tad bija arî bez centrâlâs? :o

Jaa. Man nevienam no 3 pfl tricariem nav bijusi centralka.

hobo
04-28-2013, 18:51
te pçtot ss.lv piedâvâtâs signalizâcijas, uzdûros ðim http://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare-parts/signallings/njoxx.html
kâds varbût var pastâstît sîkâk, tâ varçtu bût ka maðînu arî var izsekot uttt? nu mûsdienâs tehnoloìijas ir augsti attîstîtas bet nu pa
65 lvl diezgan pat labi izklausâs :D

intelis
04-28-2013, 18:54
Esmu redzçjis daudz e30 un vismaz puse bija bez centrâlâs.

Ozols.lv
04-28-2013, 20:31
te pçtot ss.lv piedâvâtâs signalizâcijas, uzdûros ðim http://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare-parts/signallings/njoxx.html
kâds varbût var pastâstît sîkâk, tâ varçtu bût ka maðînu arî var izsekot uttt? nu mûsdienâs tehnoloìijas ir augsti attîstîtas bet nu pa
65 lvl diezgan pat labi izklausâs :D

Ar gps iekârtâm ir tâ ka jâmaksâ katru mçnesi abonçðanas maksa,bet lieta laba.principâ var pat redzçt cik akumulâtora lâdçðana ir. Tu ieej kompî caur programmu un tev parâda visas auto darbîbas. Vari iegriezties rîgâ,ludzas iela9 tur ir signalizâciju centrs. nav nekâds kaktu kantoris.

ivars
04-29-2013, 00:59
Kas tâ par detaïu nr 7 ? kâdu funkciju viòa pilda?

http://realoem.com/bmw/diagrams/e/y/18.png

students
04-29-2013, 08:37
Tas ir peèkas vârsts. Ieslçdz vai izslçdz karstâ dzesçðanas ðíidruma cirkulâciju caur peèkas radiatoru.

ivars
04-29-2013, 10:58
Tas ir peèkas vârsts. Ieslçdz vai izslçdz karstâ dzesçðanas ðíidruma cirkulâciju caur peèkas radiatoru.

Pateicos! A ja viòð beigts, tas var bût iemesls kâdçï karst dzinçjs?

Ozols.lv
04-29-2013, 11:12
Pateicos! A ja viòð beigts, tas var bût iemesls kâdçï karst dzinçjs?

var bût. jo ja necirkulç caur salona radiatoru dzesçðanas ðíidrums tad nevar sistçmu atgaisot.

ivars
04-29-2013, 12:36
var bût. jo ja necirkulç caur salona radiatoru dzesçðanas ðíidrums tad nevar sistçmu atgaisot.

Milzîgs paldies :)

Castor
04-29-2013, 13:22
Sprauslu remkomplekti veikalos ir atrodami vai jâsûta no interneta?
http://image.made-in-china.com/43f34j00YCmQGFWBZMkf/Fuel-Injector-Repair-Kits-Bosch-CF-001-.jpg

rolisdh
04-29-2013, 16:01
ka lai uztaisa sadus pop up windows?
5777

e30ivars
04-29-2013, 16:20
ka lai uztaisa sadus pop up windows?
5777

pieòemu ka par pamatu ir izmantoti kupejas atveramie lodzîòu mehânismi un modificçti priekð touringa loga.

bone_itch
04-29-2013, 18:34
Kur var pa sakarîgâm naudâm meklçt, vai kko lîdzîgu, kas ir nopietnâks par standarta hamotu
http://www.himni-racing.com/images/v_band%20clamp.jpg

hobo
04-29-2013, 18:53
Sprauslu remkomplekti veikalos ir atrodami vai jâsûta no interneta?
http://image.made-in-china.com/43f34j00YCmQGFWBZMkf/Fuel-Injector-Repair-Kits-Bosch-CF-001-.jpg

cik esmu dzirdçjis Grosâ viòi ir, un nebija dârgi ;)

Gustiņš
04-29-2013, 20:55
Kâds te meklçja style 5 :rolleyes:
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare-parts/bmw/disks/15/bcbgib.html

kars
04-29-2013, 21:13
Kâds te meklçja style 5 :rolleyes:
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare-parts/bmw/disks/15/bcbgib.html

psc pa 55Ls 8 diski, iespejams ka pat ar riepâm:rolleyes:

students
04-29-2013, 22:05
Smagi ðaubos, laigan viòð palîdz dzesçt (ja ir ieslçgta peèka uz max karstumu un âtrumu), bet motora dzesçðanas sistçmai paðai vajadzçtu nodroðinât optimâlu darba temperatûru.

P.S. Ozols, jau atbildçja :D

ghost
04-29-2013, 22:19
Kur var pa sakarîgâm naudâm meklçt, vai kko lîdzîgu, kas ir nopietnâks par standarta hamotu
clamp.jpg
Tev bildee ir v-band savienojums, bet ja interesee kas pilda standarta hamuta funkciju ar skruuvi kaa bildee, tad skruuvju veikalos (Delve2 utt.) ir ;)

students
04-29-2013, 22:29
Kâds te meklçja style 5 :rolleyes:
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/spare-parts/bmw/disks/15/bcbgib.html

Aizrunâti, rît jâbrauc pakaï :lol:

Straujais
04-29-2013, 23:40
Aizrunâti, rît jâbrauc pakaï :lol:

Ja ar visiem vâciòiem, tad ïoti laba cena.

bone_itch
04-30-2013, 00:45
Tev bildee ir v-band savienojums, bet ja interesee kas pilda standarta hamuta funkciju ar skruuvi kaa bildee, tad skruuvju veikalos (Delve2 utt.) ir ;)

Nja iemetu 1mo bildi pa rokai :D Paldies ;)

pekinens
04-30-2013, 00:50
Nja iemetu 1mo bildi pa rokai :D Paldies ;)


pamatîgus hamutus vçl var meklçt smaile plus slokas ielâ (tas laikam Tev tuvakais veikals) ka arî visâdâs hidroskandijâs un hanza flekðos..

ValtersD
04-30-2013, 19:08
Kâds ir pircis renoksâ slieksni un var pateikt, kâda cena bija?

bone_itch
04-30-2013, 21:58
Dambis ir nopietni pieèçries lietai, gribu redzçt, kas viòam sanâks! Lai veicas :yo:
http://www.tvnet.lv/auto/motoru_sports/462650-dambis_buve_elektroauto_pikes_peak_sacensibam

Gropiks
05-02-2013, 01:45
http://beemka-klub.pl/forum/printview.php?t=31630&start=0&sid=1e4bef9221b7f358835da3316a4b85f3


ir vçrts apskatît

EsKaspars
05-02-2013, 07:27
Kâds ir pircis renoksâ slieksni un var pateikt, kâda cena bija?

man râda 14.50Ls

daawels
05-02-2013, 16:23
k'adam M3 ? bigok

http://www.gumtree.com/p/cars-vans-motorbikes/bmw-e30-m3/1016762155

ValtersD
05-02-2013, 20:26
Pârdod sadaïâ tieðâm no maniem krâmiem nevienam neko nevajag?
Nav kur likt visu, metîðu âra, ja neviens nepieteiksies pie nekâ :D

Koni4jo
05-02-2013, 22:05
Skatos un nesaprotu vai man vienîgajam tâ vâìa krçsli atgâdina klozetpodu?:mhihi:

http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/tuned-cars/kjeie.html

hobo
05-02-2013, 22:08
Jautâjums ïoti aktuâls!
Man vajag aptuveni 1000101 visâdu sîkumu, citu pa pârim, citu tikai vienu!
cik meklçju visâdos internetveikalos, tur ir jâpasûta konkrçts skaits, bet man kaut kâ negribas
dçï vienas skaviòas vçl 10 nopirkt lai plauktâ mçtâjas un summa arî beigâs salasâs ïoti iespaidîga :|
varbût ir speciâls veikals kkur rîgâ kur var atrast visâdus sîkumus (skrûvîtes, skaviòas uttt)
paldies jau iepriekð!

Ēvalds
05-02-2013, 22:13
Jautâjums ïoti aktuâls!
Man vajag aptuveni 1000101 visâdu sîkumu, citu pa pârim, citu tikai vienu!
cik meklçju visâdos internetveikalos, tur ir jâpasûta konkrçts skaits, bet man kaut kâ negribas
dçï vienas skaviòas vçl 10 nopirkt lai plauktâ mçtâjas un summa arî beigâs salasâs ïoti iespaidîga :|
varbût ir speciâls veikals kkur rîgâ kur var atrast visâdus sîkumus (skrûvîtes, skaviòas uttt)
paldies jau iepriekð!

bumeru veikalâ ir ðis tas un pa vienai detaïai un cik esmu dzirdçjis var pie dîlera pasûtît, bet hvz nçsmu neko sûtîjis tâdâ veidâ.

ramtairidi
05-03-2013, 08:32
Jautâjums ïoti aktuâls!
Man vajag aptuveni 1000101 visâdu sîkumu, citu pa pârim, citu tikai vienu!
cik meklçju visâdos internetveikalos, tur ir jâpasûta konkrçts skaits, bet man kaut kâ negribas
dçï vienas skaviòas vçl 10 nopirkt lai plauktâ mçtâjas un summa arî beigâs salasâs ïoti iespaidîga :|
varbût ir speciâls veikals kkur rîgâ kur var atrast visâdus sîkumus (skrûvîtes, skaviòas uttt)
paldies jau iepriekð!

Ja tev ir saraksts ar detaïu kodiem, kas tev vajadzîgs aizsûti uz BM auto un uztaisi pasûtîjumu ;)

Grieķis
05-07-2013, 09:21
Mosh kaads zin...pr atsperes no e34 der e32? :|

Ēvalds
05-08-2013, 00:15
mani bmw nebeidz pârsteigt
www.ebay.de/itm/BMW-E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-K40-Laser-Radar-Detector-Rare-M3-M5-M6-OEM-/121106091341?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c327c4d4d

image
05-08-2013, 00:52
mani bmw nebeidz pârsteigt
www.ebay.de/itm/BMW-E21-E23-E24-E28-E30-E31-E32-E34-K40-Laser-Radar-Detector-Rare-M3-M5-M6-OEM-/121106091341?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c327c4d4d

Bija bija taadi.. tikai tagad no vinja gan nav pilnigi nekada tolka :lol:

Patiesiba ko te brinities, tas taks ir Ultimate Driving Machine :DD

Brownie
05-08-2013, 16:17
Kâds kko var pastâstît par EBC Yellowstuff bremþu kluèiem.
Ir tâs naudas vçrti? Bremzes vajadzçtu dabût kâ naþus un lai nesâk kupçt dzçðoties jau no 200km/h lidz 0.

Varbût kâds zin arî melno paklâja kodu? ;)

Koni4jo
05-08-2013, 21:28
Proper instrumenti profesionâïiem:mhihi:

http://spoki.tvnet.lv/upload2/articles/64/640931/images/_origin_Jautras-bildes-3.jpg

TTD
05-08-2013, 23:01
Kâds kko var pastâstît par EBC Yellowstuff bremþu kluèiem.
Ir tâs naudas vçrti? Bremzes vajadzçtu dabût kâ naþus un lai nesâk kupçt dzçðoties jau no 200km/h lidz 0.

Varbût kâds zin arî melno paklâja kodu? ;)
Uzsit PM lietotâjam Mikelis. Viòð nesen uzlika tâdus. Teica, ka neesot tik labas bremzes kâ E36 M3, bet esot daudz, daudz labâk kâ standartâ. :DD Un viòð bieþi dzçðas no 160+ km/h :mikjelis_kaa_veejsh:

olmon
05-08-2013, 23:22
Zinat kâds ir sods, par piekabes vilðanu bez attiecîgâs kategorijas?
karoè, man ir B kategorija un vajag paòemt autopiekabi (divassîgo) lai dabûju prom e30.

Ozols.lv
05-08-2013, 23:35
Zinat kâds ir sods, par piekabes vilðanu bez attiecîgâs kategorijas?
karoè, man ir B kategorija un vajag paòemt autopiekabi (divassîgo) lai dabûju prom e30.

vajag vçl pareizo auto ar ko vilkt piekabi. ieej csdd mâjas lapâ un apskaties. cik ir sods bez attiecîgâs kategorijas.

TTD
05-08-2013, 23:37
vajag vçl pareizo auto ar ko vilkt piekabi. ieej csdd mâjas lapâ un apskaties. cik ir sods bez attiecîgâs kategorijas.
Es to visu borìeli nepârvaldu, bet, man liekas, ka pofig kâds auto ðajâ gadîjumâ, jo piekabe ir ar bremzçm. :|

Bet man labâk ðajâ jautâjumâ neuzticçties - nekad neesmu izpratis to piekabju vilkðanas noteikumu sistçmu. :DD

Brownie
05-08-2013, 23:40
Uzsit PM lietotâjam Mikelis.:
Paldies. :)

students
05-09-2013, 18:54
Ir pienâcis tas laiks, kad manam arî nepiecieðam glâþu atsaite/savilcçjs. Ko jûs ieteiktu un ko paði lietojiet?

Digital
05-09-2013, 19:58
Ir pienâcis tas laiks, kad manam arî nepiecieðam glâþu atsaite/savilcçjs. Ko jûs ieteiktu un ko paði lietojiet?

No noperkamajakiem variantiem ir Weichers, ko var dabut jaunu! Visi leetie aluminija mesli ir tikai smukumpeec!

students
05-09-2013, 21:37
Kâdâ ziòâ, lçtâs baigi lokâs?:|

Ēvalds
05-09-2013, 22:09
Kâdâ ziòâ, lçtâs baigi lokâs?:|

lçtâs ir no alumînija un viòas ir tik plânas ka ar rokâm var pat palocît

students
05-09-2013, 22:30
lçtâs ir no alumînija un viòas ir tik plânas ka ar rokâm var pat palocît

:eek: Tik traki? tad jau labâk paðam kaut ko uzmeistarot :lol:

Ēvalds
05-09-2013, 22:38
:eek: Tik traki? tad jau labâk paðam kaut ko uzmeistarot :lol:

nu ja estçtika ir mazsvarîga un vajag tik funkcionalitâti tad tik uz priekðu, bet nu ja gribi lai viss smuki tad jâpçrk digitala variants, ja nekïûdos kautkas ap 100ls

Ozols.lv
05-09-2013, 22:42
nu ja estçtika ir mazsvarîga un vajag tik funkcionalitâti tad tik uz priekðu, bet nu ja gribi lai viss smuki tad jâpçrk digitala variants, ja nekïûdos kautkas ap 100ls

domâju ja pie tâs lietas pieíeras ar domu,tad var gan estçtisku gan funkcionâlu uzmeistarot. bet 99% ir vai viens vai otrs variants :)

maikls
05-09-2013, 23:43
Students ir pievionojies autovietai, bet vajag vçl darbîgas rokas!
Meklçjam kâdu strâdât griboðu cilvçku!
Prasîbas nekâdas diþâs nav, vçlams runât valsts valodâ, un kaut kâdu sapraðanos ar autiòiem
Priekðroka cilvçkam kas ir ar e30 uz Tu!
Darbs:
Standarta autoservisa darbiòi
e30 izjaukðana
swap projekti utt...
Vieta: sadovòikova iela 14

Ja pats nevçlies, varbût vari ieteikt kâdam, vai ieteikt kâdu! ;)
26595412

osii
05-11-2013, 17:37
kads nezin linko uz streamu no drifta?

hobo
05-11-2013, 19:50
Gribçju paskatîties sensonâ detaïas mâjas lapâ un pasûtît bet nezinu kâ tur var piereìistrçties :D
I need help :lol:

Koni4jo
05-11-2013, 20:09
Gribçju paskatîties sensonâ detaïas mâjas lapâ un pasûtît bet nezinu kâ tur var piereìistrçties :D
I need help :lol:

Es nospriedu, ka vieglâk piezvanît un miers:mhihi:

hobo
05-11-2013, 20:13
Es nospriedu, ka vieglâk piezvanît un miers:mhihi:
Tu pa telefonu veici pasûtîjumu? ;)
moð var aizbraukt pie viòiem uz veikalu un tur izdarît pasûtîjumu?

Koni4jo
05-11-2013, 20:26
Tu pa telefonu veici pasûtîjumu? ;)
moð var aizbraukt pie viòiem uz veikalu un tur izdarît pasûtîjumu?

Pa telefonu es parasti uzzinu vai vajadzîgais ir uz vietas, par pasûtîjumiem nemâcçðu teikt:|

TTD
05-11-2013, 21:38
Cik ~ maksâ normâls m51d25?

Ritvars
05-12-2013, 20:24
Negaidîju tik âtri ðeit -> http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/sport-cars/lgmhc.html
Bet kâda man gan tur daïa.. ;)

bone_itch
05-13-2013, 02:54
Bûtu vismaz sezonu pats nogâzis, bet nu kam patîk skrûvçt, kam braukt... :D

jurcis
05-13-2013, 20:31
Jûs jau tâ runâjat takâ pircçjs stâv un skaita viòam naudu :]

bone_itch
05-14-2013, 00:26
Pirms tas pircçjs to naudu saskaita, IMO vismaz 1 posms ir jâizgâþ ;)

Gropiks
05-14-2013, 23:59
intresç vai kâds nodarbojas ar arku valcçðanu , vajadzçtu kantes pielocît + bûtu labi ja varçtu biki ( uzpûst)

apmçram tâ >>> http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00259/18.jpg

Kurlis
05-15-2013, 00:19
Esmu redzçjis diezgan "interesantu" variantu, kâ "velk" arkas uz âru (tevis pieminçtâ "pûðana") :DD

http://youtu.be/eF38JPuD3cI

Galvenais ar fçnu ilgi un nepârtraukti sildît, lai krâsu nesabojâ. Ja par krâsu un ðpakteli zem tâs pa lielam po, tad jau paðam problçmas to izdarît nav - vajag arku valcçjamo un tikai jârullç :)
Arî kantoros, kur valcç arkas, bieþi vien negarantç, ka krâsa nesaplaisâs n shit :)

Gropiks
05-15-2013, 00:32
ðito telefon grâmatas triku jau ieèekoju un arî visas trubas un beisbolenes :D

itkâ cik dzirdçts tad ADparts esot pieðâvis roku uz valcçðanu , kâ tur ir ,ir kâds izmantojis ðo kantori ðajâ jomâ ?

EddyK
05-15-2013, 07:52
ðito telefon grâmatas triku jau ieèekoju un arî visas trubas un beisbolenes :D

itkâ cik dzirdçts tad ADparts esot pieðâvis roku uz valcçðanu , kâ tur ir ,ir kâds izmantojis ðo kantori ðajâ jomâ ?

Ir mçginâts, viss ïoti ok!

arty
05-15-2013, 20:14
http://img339.imageshack.us/img339/1310/20130514150550.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/339/20130514150550.jpg/)

Asiòainajam sirds transplantâcija :]
Pçdçjâ treniòâ pçc 3 nobrauktiem apïiem bij eïïas duða un rezultâtâ gredzeni èau, cilindri divi ovâli utt utt...
Sanâca ieíert pa labu ciparu b25 izceltu no krabja, kas tikko no vâcijas atripojis, noskrçjiens 160t, servisa grâmatiòa, viss skaisti :)

Ðodien visu beidzot salikâm, atstâjâm veco provodku, lai nebûtu èakars, mçìinâjâm pielaist, bet ne sûda nelec - nav dzirksteles.
Varbût kâds var dot padomu, ko skatîties?

Pârbaudîju uz sveces dzirksteli - nav, sadalîtâj vâciòð, rotoriòð, sveèvadi un spole ir okei (nesen mainîts). Kloíenes devçjs arî darbojas, uzrâda 460 omu pretestîbu. Sâku pçtît ar testeri kur kaut kas ir, kur nav - uz sveces nekâ, uz vada kas nâk no spoles nekâ, no spoles arî nekâ(gan grieþot dzinçju, gan ieslçdzot aizdedzi), uz spoles kur tie divi vadi pienâk plus un mînus - tur ieslçdzot aizdedzi testera lampiòa iedegâs pie abiem. Reâli nezinu ko tâlâk vçl skatîties, kas ietekmç dzirksteli? Kompis?

Ja paveiksies, tad rît leitis palîdzçs pameklçt vainu ar autodata palîdzîbu, bet nu labprât arî jûsu padomus uzklausîtu :)

Brownie
05-15-2013, 20:21
Varbût kâds zin melnam paklâjam kodu? ;)

TTD
05-16-2013, 16:35
arty, kloíenes devçjs noteikti. Poh par pretestîbâm un visu citu - poïubom tur vaina. Pamçìini uzlikt citu. It kâ der arî no citiem(tâds pats, tikai ar garâku vadu ir laikam m40). Pats ðodien tâdu uzliku un viss iet.

Pârbaudît kloíenes devçju vari vienkârði - pârbaudi vai saslçdzas releji. Galvenais relejs saslçgsies noteikti, bet degvielas un O2 relejs nesaslçgsies, ja kloíenes devçjs beigts. Un degvielas un O2 relejs saslçgsies tikai grieþot ar starteri.

Un pretestîbas nav ko mçrît - tas nav potenciometrs vai reostats. :| Tas ir vnk magnçts, kurð, motoram grieþoties, raþo strâvu.

EDIT: Un, jâ, arty, Motronicam ECU kontrolç un regulç aizdedzi.

Peecha
05-16-2013, 23:03
Karoche vajag Jûsu palîdzîbu :)

Esiet lûdzu tik laipni un aizpildiet nelielu aptauju. Tieðâm îsa un prasa maz laika :)

Paldies.

https://docs.google.com/forms/d/1m-qY7KRFVqyA-h80OTI7D8EyprXwn-O_PnelCQ3p1NM/viewform

richux
05-16-2013, 23:20
Karoche vajag Jûsu palîdzîbu :)

Esiet lûdzu tik laipni un aizpildiet nelielu aptauju. Tieðâm îsa un prasa maz laika :)

Paldies.

https://docs.google.com/forms/d/1m-qY7KRFVqyA-h80OTI7D8EyprXwn-O_PnelCQ3p1NM/viewform

pedçjâ jautâjumâ drukas kïûdiòa ;) nez,varbût vçl..

Kurlis
05-16-2013, 23:41
Ir mçginâts, viss ïoti ok!

Tieði ar arku izvilkðanu uz âru vai vienkârði nelielu pavalcçðanu ? Arî interesç tâda nopietnâka valcçðana :)
Kâdas cenas tam pasâkumam ? Nebija kaut kâdi 15ls par pâri ? :rolleyes:

bone_itch
05-18-2013, 23:26
Ðodien biju izdomâjis biku uzpulçt plauktus Borbet A diskiem. Kaut kâ baigi sûdîgi nâk nost laka. Ir kâdi ieteikumi - kkâds lakas noòçmçjs vai kâ? Kâ jûs to parasti paveicat?
Rezultâtu nevajag mega, bet tâ lai no 2m izskatâs ok.

arty
05-19-2013, 11:35
Kur var nopirkt e30 m3 priekðçjos ðíiedras spârnus? Kâds aptuvenais cipars?

Brownie
05-20-2013, 22:46
Vârbût kâds zin kâdiem auto nâca melnie paklâji?

daawels
05-20-2013, 23:14
vârbût kâds zin kâdiem auto nâca melnie paklâji?

m3

Kurlis
05-20-2013, 23:28
Ðodien biju izdomâjis biku uzpulçt plauktus Borbet A diskiem. Kaut kâ baigi sûdîgi nâk nost laka. Ir kâdi ieteikumi - kkâds lakas noòçmçjs vai kâ? Kâ jûs to parasti paveicat?
Rezultâtu nevajag mega, bet tâ lai no 2m izskatâs ok.

Laku easy noòems tas pats krâsas noòçmçjs - smçrçjams ar otu vai pûðams iz baloniòa, pa lielam vienalga, bet parasti tas nostrâdâ ;)
Pçc tam pulç, cik tîk !

Ēvalds
05-21-2013, 00:39
Vârbût kâds zin kâdiem auto nâca melnie paklâji?

es esmu ievçrojis ka ir uz pirmsfeisliftiem kam no rûpnîcas ir shadowline. ak jau ne visiem bet nu tâdi ir manîti

gat-is
05-21-2013, 08:45
m3

Netikai m3,bet arî pfl ;) Es pats no pfl ieliku melno paklâju un toèna zinu ka nav krâsots