Page 22 of 52 FirstFirst ... 12 20 21 22 23 24 32 ... LastLast
Results 421 to 440 of 1023
 1. #421

  Default

  Nomatç un ar melno baloniòu

 2. #422

  Default

  Quote Originally Posted by Mikuzz View Post
  Nomatç un ar melno baloniòu
  Uz viòa tâ arii rakstiits, Melnais baloniòð?
  Ja tev ir is, tad viss ir zaibis

 3. #423

  Default

  Quote Originally Posted by Exciter View Post
  Uz viòa tâ arii rakstiits, Melnais baloniòð?
  lielâkajâ daïâ autoveikalu var nopirkt melnu krâsu baloniòâ kas domâta plastmasai
  kaa jau teica- nomatç, tad notîri ar ðíîdinâtâju un krâso

 4. #424

  Default

  Lçta, bet kvalitatîva auto krâsoðana un pulçðana Jelgavâ! E30 îpaði cieòâ
  29788692

 5. #425
  Kluba biedrs ramtairidi's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  Garciems
  Posts
  1,590
  Blog Entries
  2

  Default

  Quote Originally Posted by phasma View Post
  Lçta, bet kvalitatîva auto krâsoðana un pulçðana Jelgavâ! E30 îpaði cieòâ
  29788692
  ko nozîmç lçta pulçðana? cik apm. bûtu par visu auto (e30 cabrio)?

 6. #426

  Default

  Quote Originally Posted by phasma View Post
  Lçta, bet kvalitatîva auto krâsoðana un pulçðana Jelgavâ! E30 îpaði cieòâ
  29788692
  lçta... cik apmçra maksâtu darbs- tikai nopûst jau sagatavotu auto (uzmatçts, kur vajag sagruntçts moldingi utt novâkti) ar manu krâsu?
  p.s e30 sedans

 7. #427

  Default

  Jau sagatavotu maðînu kamerâ,nevis ðíûnîtî, nokrâsot es varu pa 50Ls.

 8. #428

  Default

  Quote Originally Posted by pljeegurs View Post
  ko nozîmç lçta pulçðana? cik apm. bûtu par visu auto (e30 cabrio)?
  Un kupejas izmaksas arii pie reizes.
  Â un pie kâ griezties pçc rekomendâcijâm (nopietni)
  Ja tev ir is, tad viss ir zaibis

 9. #429

  Default

  ar kada nummura smilðpapîru visslabâk uzmatçt veco krâsu lai pçctam gruntçtu? meiìinâj ar 500 bija biki pa smalku!!
  un kâds efekts bûtu, ja hromçtos moldingus ar smilðpapîru hromu uzrautu un pçctam krâsu virsû? negribâs naudu tçrçt priekð shadowline...
  Last edited by despotijs; 07-07-2009 at 18:31.

 10. #430

  Default

  Pirms gruntçðanas virsmu sagatavo ar P240. P500 izmanto kâ pçdçjo pirms krâsoðanas.
  Par tiem hromiem versijas ir daþâdas. Îstenîbâ jâsaka ka kâdu laiku turçs ja hromu pirms krâsoðanas arî gruntç.

 11. #431

  Default

  Es kâ pçdçjo laiþu pa grunti 800

  Un hroms ir tâda lieta, ka nu maksimâli jâsamatç, jâgruntç un jâkrâso, bet tâpat k-kâdi smalkumi k-kad nâkotnç atleks

 12. #432

  Default

  No tik smalka toè nekâda labuma, vienîgi ieguldîts lieks darbs.

 13. #433

  Default

  nu un ja sadomâju aiztaisît bmw emblemas, bet neviss aizmetinot, bet aizklajot ar stiklðíiedras ðpahteli?

 14. #434

  Default

  man ir aiztaisîts ar parasto ðpakteli, nu jau gadu turâs nav saplaisâjis, bet iesaku labâk stiklaðíiedras, vai arî bamperu ðpakteli.

 15. #435

  Default

  Es iesaku metinât un tikai tad ðpaktelçt, ja tik ïoti gribas aizgludinât

 16. #436

  Default

  Quote Originally Posted by Janka View Post
  No tik smalka toè nekâda labuma, vienîgi ieguldîts lieks darbs.
  man jautâjums!-cik ilgi jau tu krâso autiòus???
  P.S. 500 SMILÐpapiirs ir par rupju priekð metâlikas krâsâm!!!(bet ja krâso ar parasto krâsu,tad var iztikt ar 500to)
  Priekð metâlikas krâsâm jâizmanto 600 un pçctam pâri vçl ar 800to!!!!!!!

 17. #437

  Default

  Quote Originally Posted by Mikuzz View Post
  Es iesaku metinât un tikai tad ðpaktelçt, ja tik ïoti gribas aizgludinât
  +10......bet es ieteiktu viòu atstât....

 18. #438

  Default

  Kâdas atsauksmes par melnu matçtu krâsu??

 19. #439
  Kluba biedrs garijs's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Smiltene, Valmieras raj.
  Posts
  258

  Default

  Ja jau te visi saka runat par krasoshanu, intereses pec, cik tagad aptuveni maksa, piemeram, diamondschwarc krasa litra?

 20. #440

  Default

  Quote Originally Posted by garijs View Post
  Ja jau te visi saka runat par krasoshanu, intereses pec, cik tagad aptuveni maksa, piemeram, diamondschwarc krasa litra?

  plika krâsa bez lakas apmçram 80ls litrâ!!! laku izdeviigi pirkt litra buòdþâ,jo izlejamâ dârgi sanâks!!!

Page 22 of 52 FirstFirst ... 12 20 21 22 23 24 32 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •