Sezonas noslēgums / Season closing 05.10.2019

Post Reply
User avatar
Baibuks
Posts: 34
Joined: Fri May 04, 2018 12:59 pm

Wed Sep 11, 2019 2:43 pm

Ko? Noslēgums? Jau?

Tieši tā!
Rezervē datumu - 05.10.2019.
Papildus info sekos, bet rēķinies, ka noslēgums šogad būs Valmieras pusē! (PS kartē iezīmēts reģions, kur plānojas aktivitātes)

ENG

What? Closing? Already?

Exactly!
Reserve the date - 05.10.2019.
More info will follow, but count on that the closing of the season will be held in Valmiera side! (PS see the map where activities are planned)

You can't treat a car like a human being - a car needs love. (Walter Röhrl.)
User avatar
Baibuks
Posts: 34
Joined: Fri May 04, 2018 12:59 pm

Sun Sep 15, 2019 7:25 pm

:idea: Papildus informācija, kuru jau gaidīji!

:!: 1. Dienas plāns
9:00 tiekamies pie Rīgas Motormuzeja (zemāk attēlā norādīts stāvlaukums, kurā jānovieto savs auto) un..... tālāk ballīte visas dienas garumā. Tieši tik vienkārši un tieši tik forši. Lieliska kompānija, skaisti auto un, cerams, burvīgs laiks. Bet nav sliktu laikapstākļu, ir nepiemērots apģērbs. Šoreiz iztiksim bez „dresscoda”, tādēļ ģērbies tā, lai vari pildīt aktivitātes gan pa dienu, gan vakarā – danči garantēti.
Finišs 18:00 – viesu nams Ķeči (http://www.kecis.lv/). Katram būs kur atpūtināt kājas uz nakti, būs kur sasildīt miesu un varēs arī atveldzēties ezerā. Ja nu visi būs apnikuši, varēsi nolīst kādā maliņā un varbūt arī lielo zivi noķert!
Tātad dienas laikā liksim tev nobraukt vismaz 80 km pa Latvijas gludajiem ceļiem un varbūt vēl kādu papildus metru, kamēr pārējie Tevi vēros un novērtēs.

:!: 2. Dalības maksas
Dalībnieks 35EUR
Dalībnieks + līdzbraucējs (1auto) 60EUR
Kluba biedrs 30EUR
Kluba biedrs + līdzbraucējs (1auto) 55EUR

:!: 3. Pieteikšanās
:arrow: Aizpildi šo pieteikuma anketu un gaidi rekvizītus - https://forms.gle/zha4EEbUBub1sLCV7

Pasākums būs interesants un jaudīgs! :twisted:

ENG

:idea: Additional information that you've been waiting for!

:!: 1. Day plan
At 9 am we meet at the Riga Motor Museum (Eizenšteina iela 8, Rīga) (the picture below shows the parking lot where you need to park your car) and ..... and party all day. It's just that easy and just that cool. Great company, beautiful cars and hopefully a lovely weather. But there is no bad weather, but only inappropriate clothing. This time we will be without dresscod, so dress up so you can do daytime and evening activities - dancing is guaranteed.
Finish 18:00 - Guest House in Ķeči (http://www.kecis.lv/). Everyone will have a place to rest their legs for the night, a place to warm their flesh and a chance to cool off in the lake. If you get tired of everyone, you can sneak off to some edge and maybe catch the big fish!
So, during the day, we will make you drive at least 80 km along Latvian smooth roads and maybe another extra meter while others will watch and appreciate you.

:!: 2. Entry fees
Participant 35EUR
Participant + passenger (1 car) 60EUR
Member of the club 30EUR
Club member + passenger (1 car) 55EUR

:!: 3. How to apply
 :arrow: Fill out this application form and wait - https://forms.gle/zha4EEbUBub1sLCV7

The event will be interesting and powerful! :twisted:

Pulcēšanās vieta šeit/ Meeting place here:
You can't treat a car like a human being - a car needs love. (Walter Röhrl.)
students
Posts: 2
Joined: Fri May 04, 2018 8:27 am

Fri Oct 11, 2019 9:53 pm

Paldies visiem par pasākumu, bija super.


Post Reply